DU2022 Art sine scientia nihil: Teorie a praxe v architektuře 15. století

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 K31
Předpoklady
Je předpokládána alespoň minimální znalost dějin evropské architektury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s architektonickou diskusí kolem roku 1400, týkající se pojetí „ars“ a „scientia“ při projektování a provádění chrámových stavebních děl.
Hlavní osu kurzu bude tvořit analýza šesti proslulých památek: Amiens, aneb labyrint nové vědy; Milán, aneb ars sine scientia nihil; Bologna, aneb diskuse nad stavebním stylem v 16. století; Florencie, aneb scientia jako experimentální technická věda, Pavia, aneb ars jako utváření vizuálně zajímavého celku; Mantova, aneb myšlená architektura.
Kurz je zamýšlen jako jistý protipól ke kurzu „Od Maderna Gertenera k Benediktu Riedovi, zabývajícím se stejným obdobím ve střední Evropě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen
- orientovat se v základních uměleckohistorických otázkách při studiu dějin architektury;
- osvojit si odbornou architektonickou terminologii;
- identifikovat adekvátní způsob, jak se dívat na konkrétní architektonické dílo;
- popsat architektonické dílo.
Osnova
 • „…et quod est deterius oppositum est quod scientia geometriae non debet in iis locum habere eo quia scientia est unum et ars est aliud. Dictus magister Johannes Mignotius de Parisiis dicit quod ars sine scientia nihil…“ (Annali della fabbrica del duomo di Milano, I, 209; 1400).
 • 1. Amiens, aneb labyrint nové vědy.
 • 2. Zrod nového projektanta na stavbách velkých katedrál.
 • 3. Milán, aneb ars sine scientia nihil.
 • 4. Cesare Cesariano, 1521: různé typy grafické konstrukce milánského dómu.
 • 5. Bologna, aneb diskuse nad stavebním stylem v 16. století.
 • 6. San Petronio a vztah boloňského a římského baroku.
 • 7. Florencie, aneb scientia jako experimentální technická věda.
 • 8. Florentská “pratica” v archivních dokumentech.
 • 9. Pavia, aneb ars jako utváření vizuálně zajímavého celku.
 • 10. Severoitalské „rinascimento oscuro“.
 • 11. Mantova, aneb myšlená architektura.
 • 12. Projekční způsoby Leona Battisty Albertiho.
Literatura
 • WUNDRAM, Manfred a Thomas PAPE. Andrea Palladio : 1508-1580 : architect between the Renaissance and Baroque. Photo by Paolo Marton. Hong Kong: Taschen, 2008. 248 s. ISBN 9783836505475. info
 • KRUFT, Hanno-Walter. Geschichte der Architekturtheorie : von der Antike bis zur Gegenwart. Studienausg., 5. Aufl. München: Verlag C. H. Beck, 2004. 740 s. ISBN 340634903X. info
 • KANERVA, Liisa. Defining the architect in fifteenth-century Italy : exemplary architects in L.B. Alberti's De Re aedificatoria. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1998. 165 s. ISBN 9514108450. info
 • KRUFT, Hanno-Walter. Städte in Utopia : die Idealstadt vom 15. bis zum 18. Jahrhundert zwischen Staatsutopie und Wirklichkeit. München: C.H. Beck, 1989. 203 s. ISBN 3406339093. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2022