LJ253 Četba a metrický rozbor Horatia

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 A22
Předpoklady
PROGRAM ( N - LJ_ ) || PROGRAM ( N - LJU_ )
Dobrá orientace v latinském textu daná požadavky na bakalářskou zkoušku z latinského jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze však zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní linii semináře tvoří četba, překlad, metrický rozbor a výklad vybraných Horatiových Ód a dalších děl. Studentům jsou zadány referáty, které povedou k poznání Horatiova díla jako celku a k přístupům k jeho metrice v českých překladech.
Výstupy z učení
Po skončení semináře student dokáže překládat a adekvátně interpretovat Horatiovy básně v kontextu poezie tzv. Augustova období. Bude rovněž obeznámen s předními metrickými útvary monodické a jambické lyriky, takže je dokáže rozpoznat, analyzovat a číst.
Osnova
 • 1. C. I, 1-4;
 • 2. C. I, 7-11;
 • 3. C. I, 14, 22, 24, 37;
 • 4. C. II, 3, 7, 10, 14, 18;
 • 5. C. III 1-3;
 • 6. C. III, 8, 9 , 12-13, 30;
 • 7. C. IV, 3, 5, 7;
 • 8. Epod. 2, 11-13;
 • 9. Epod. 15-17;
 • 10. Sat. I, 1, 9;
 • 11. Sat. II, 6, 8;
 • 12. Epist. I, 2, 10;
 • 13. Ars poetica .
Literatura
  povinná literatura
 • HORATIUS, Quintus Flaccus. Q. Horati Flacci, Opera. Edited by David R. Shackleton Bailey. Ed. altera. Stutgardiae: in aedibus B.G. Teubneri, 1991. x, 372 s. ISBN 3-519-11436-4. info
 • DREXLER, Hans. Einführung in die römische Metrik. 5., unveränd. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1993. 200 s. ISBN 3534044940. info
 • HOLZBERG, Niklas. Horaz : Dichter und Werk. München: C.H.Beck, 2009. 240 s. ISBN 9783406579622. info
  doporučená literatura
 • Wege zu Horaz. Edited by Hans Oppermann. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972. vi, 392. ISBN 3534034449. info
 • ORAZIO. Odi e Epodi. ed. A. Traina,E. Mandruzzato. Milano, 1985. info
 • HORATIUS, Quintus Flaccus. Satire. Edited by Mario Labate. Milano: RCS Rizzoli Libri, 1981. 337 s. ISBN 88-17-12302-1. info
 • OKSALA, Teivas. Religion und mythologie bei Horaz : eine literarhistorische Untersuchung. Helsinki: Societas scientiarum Fennica, 1973. ISBN 9516530338. info
 • MÖHLER, Gabriele. Hexameterstudien zu Lukrez, Vergil, Horaz, Ovid, Lukan, Silius Italicus und der Ilias Latina. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1989. 98 s. ISBN 3820499679. info
 • ZINN, Ernst. Der Wortakzent in den lyrischen Versen des Horaz. Edited by Wilfried Rudolf Stroh. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1997. iv, 111. ISBN 3487104636. info
 • ABLEITINGER-GRÜNBERGER, Doris. Der junge Horaz und die Politik : Studien zur 7. und 16. Epode. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1971. 125 s. ISBN 3533021300. info
 • MARCHIONNI, Roberta. Der Sciendum-Kommentar zu den Satiren des Horaz. München: K.G. Saur, 2003. xcvii, 342. ISBN 3598777213. info
Výukové metody
Seminář, 1½ hodin týdně, domácí příprava.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou semináře, vyžaduje se aktivně účast všech posluchačů. Kolokvium ověřuje sečtělost v horatiovských metrech a schopnost překladu a interpretace Horatiových básní. Každý student v průběhu semestru vypracuje a přednese referát na zadané téma.
Informace učitele
Pozor, předmět se vypisuje jednou za dva roky!
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LJ253