PLIN020 Editorská práce

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Lojdová (přednášející), doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 24/20, pouze zareg.: 20/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován elementárnímu poučení o ediční přípravě textů různých vývojových období, o metodách jejich jazykového a formálního zpracování. Předpokládá se využití počítačových nástrojů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student:
- znát základní pojmosloví textologie a editologie,
- schopen udělat korekturu textu,
- bude se orientovat v textologické a typografické přípravě textů pro ediční praxi.
Osnova
 • 1. Knihy a knižní trh – historie výroby knih, kniha jako hmotný objekt a jako zboží, specifika e-knih, knižní trh v ČR.
 • 2. Korektury – zásady zpracování korektur, korektorské značky.
 • 3. Typografie – vývoj písma, vizuální stránka knihy, hlavní typografické zásady.
 • 4. Textologie – ediční zásady a textové úpravy textů 19. a 20. století, určování výchozího textu.
 • 5. Typy vydání textů – charakteristika jednotlivých typů vydání textů (vědecká a čtenářská edice), komentáře, ediční poznámka, různočtení.
 • 6. Vydávání textů starší literatury – specifika vydávání starých textů, podoby textového pramene, transkripce, transliterace.
 • 7. Moderní ediční praxe – zásady přípravy edic, softwarové pomůcky.
Literatura
 • ČSN 88 0410 Korekturní znaménka pro sazbu : pravidla používání (Variant.) : Korekturní znaménka pro sazbu : pravidla používání. info
 • PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha : příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. 280 s. ISBN 9788087053508. info
 • MAGINCOVÁ, Dagmar. Příručka nakladatelského redaktora. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 139 s. ISBN 9788086818832. info
 • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Rudolf Havel - Břetislav Štorek. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 1350 s. ISBN 8072773127. info
 • KOČIČKA, Pavel a Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xiv, 288. ISBN 8072263854. info
 • VAŠÁK, Pavel. Textologie :teorie a ediční praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 235 s. ISBN 80-7066-638-2. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou e-learningu, studium učebních materiálů, individuální práce na úkolech. Kurz probíhá v e-learningovém systému FF MU (https://elf.phil.muni.cz/elf3/).
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu je nutné průběžné odevzdávání úkolů (korektura, typografická příprava textu, textologické zpracování textu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Kurz je veden jako e-learning.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PLIN020