ETBA108 Úvod do folkloristiky

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( ETBA104 Úvod do folkloristiky-seminář )
Pro vstup do předmětu je vyžadováno úspěšné ukončení předmětu ETBA01.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu Úvod do folkloristiky je seznámit posluchače s obsahem specializace etnologie, která se věnuje zejména studiu lidové hudby, tance, slovesnosti, divadla a dětského folkloru.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: definovat folklor a folkloristiku; vysvětlit obsah folklorismu; charakterizovat žánry folkloru; formulovat cíle folkloristiky v současnosti; zhodnotit výběr výzkumných témat.
Osnova
 • 1. Folkloristika jako vědní disciplína (vymezení, charakteristika, dějiny oboru v Evropě, hlavní představitelé).
 • 2. Folklor a druhy folkloru; folklor jako součást kultury duchovní a sociální.
 • 3. Slovesný folklor (klasifikace slovesných projevů, vývoj bádání v evropském kontextu.
 • 4. Hudební folklor (lidová píseň, sdružená instrumentální hra, sběratelství lidové písně).
 • 5. Taneční folklor (lidový tanec a jeho sběratelé, klasifikace lidového tance).
 • 6. Obřadní folklor a lidové divadlo.
 • 7. Dětský folklor.
 • 8. Nositelé lidové tradice.
 • 9. Folklorismus (folklor a jeho druhá a třetí existence; využívání folkloru ve společenských kontextech, funkce folklorismu, folklorismus jako předmět badatelského zájmu).
Literatura
  doporučená literatura
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007, 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • JANČÁŘ, Josef. Lidová kultura na Moravě. Ve Strážnici: Ústav lidové kultury, 2000, 373 stran. ISBN 8072750054. info
 • Od folkloru k folklorismu : slovník folklorního hnutí v Čechách. Edited by Alena Vondrušková. Vyd. 1. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000, 171 s. ISBN 8086156354. info
 • PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, 238 s. slovník 1. ISBN 80-86156-06-0. info
 • LEŠČÁK, Milan a Oldřich SIROVÁTKA. Folklór a folkloristika : (o ľudovej slovesnosti). Bratislava: Smena, 1982, 263 s. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, čtení.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.