CJLB302 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento výběrový literárněhistorický seminář je koncipován ve spojitosti s kurzy o české literatuře 19. století. Východiskem práce v semináři bude společná interpretace textu, zahrnující výklad díla i diskuzi. Cílem semináře je vést studenty k výběru vhodných děl primární literatury v odpovídajících vydáních, především kritických, k orientaci ve škále sekundární literatury a zejména k samostatné práci s ní. Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl české literatury 19. století. Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- lépe porozumět české literatuře 19. století;
- hlouběji se obeznámit s odbornou literaturou a metodologií;
- prověřit interpretační dovednosti;
- zvládnout základní poznatky a metodologické postupy příbuzných disciplin;
- dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v tvorbě odborného textu.
Osnova
 • Seminář P. Duškové:
 • 1. Pohádka x legenda - B. Němcová, K. J. Erben, J. de Voragine
 • 2. Metoda kuklení v historické veselohře - Zlý jelen (V. K. Klicpera) x Noc na Karlštejně (J. Vrchlický)
 • 3. Postava ženy v próze B. Němcové - Divá Bára, Baruška
 • 4. Historická próza K. H. Máchy a V. K. Klicpery - Křivoklad x Točník
 • 5. Postava "žena-matka" a role mateřské lásky - Paní Marjánka, matka pluku (J. K. Tyl) x Vojnarka (A. Jirásek)
 • 6. Láska versus prostředí vesnice - Muzikantská Liduška (V. Hálek) x Maryša (bratři Mrštíkové)
 • 7. Postava "žena-vražedkyně" v realistické literatuře - Její pastorkyňa (G. Preissová) x Golgota (Z. Winter)
 • 8. Literatura a parnasismus - Radúz a Mahulena, Tři legendy o krucifixu (J. Zeyer)
 • 9. Postava furiant x lakomec - Naši furianti (L. Stroupežnický) x Otec (A. Jirásek)
 • 10. Racionalita x fantastika v romanetu - Newtonův mozek, Ukřižovaná (J. Arbes)
 • 11. Literatura a "naturae" - V přírodě (V. Hálek) x V. Mrštík (Pohádka máje)
 • Seminář M. Novotné
 • 1. Tradice středověku v českých zemích: Knížky lidového čtení, Rukopisy zelenohorský a královédvorský, legenda o Meluzině.
 • 2. České vlastenecké divadlo: Václav Kliment Klicpera, Josef Kajetán Tyl (Tři hrabata najednou, Strakonický dudák, Kutnohorští havíři).
 • 3. Slovanství v zrcadle české poezie: František Ladislav Čelakovský (Ohlas písní českých, Ohlas písní ruských), Karel Havlíček Borovský (Král Lávra, Křest svatého Vladimíra).
 • 4. Motiv viny a trestu v české romantické poezii: Karel Hynek Mácha (Máj) a Karel Jaromír Erben (Kytice). 5. Český venkov v próze spisovatelek: Božena Němcová (Babička, Dobrý člověk), Karolína Světlá (Kříž u potoka).
 • 6. Motivy lásky v poezii 2. poloviny 19. století: Vítězslav Hálek (Večerní písně) a Jan Neruda (Balady a romance, Prosté motivy). 7. Tvorba pro děti a mládež: Svatopluk Čech (Petrklíče) a Josef Václav Sládek (Zvony a zvonky…).
 • 8. Poutník a putování: Jaroslav Vrchlický (Písně poutníka, Vrchlického překlad básně Alfreda Tennysona o Maeldunově výpravě), Julius Zeyer, Maeldunovo putování.
 • 9. Česká historie v české próze na konci 19. století: Alois Jirásek (Staré pověsti české, Psohlavci), Zikmund Winter (Mistr Kampanus). 10. Čas a prostor ve fantastičnu: Jakub Arbes (Newtonův mozek, Svatý Xaverius).
 • 11. Společnost v české a moravské vesnici: Ladislav Stroupežnický (Naši furianti), Gabriela Preissová (Její pastorkyňa).
 • 12. Symbolismus v české poezii konce 19. století: Otokar Březina (Svítání na západě), Antonín Sova (Zlomená duše).
Literatura
  doporučená literatura
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 1. vydání. Praha: ARSCI, 2007. 370 stran. ISBN 9788086078717. info
 • Česká literatura od počátků k dnešku. Edited by Jan Lehár - Alexandr Stich. Praha: Lidové noviny, 2000. 559 s. ISBN 80-7106-285-5. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • OTRUBA, Mojmír. Znaky a hodnoty. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1994. 249 s. ISBN 80-202-0464-4. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1992. 155 s. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 393 s. URL info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1985. 292 s. info
 • KREJČÍ, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1975. 387 s. URL info
  neurčeno
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
Výukové metody
Hodina a půl seminární výuky týdně, četba probíraných děl, přednesení krátkého referátu, využití e-learningové podpory výuky.
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení semináře: přednesení krátkého referátu, aktivní přístup k diskuzi v semináři, krátké písemné výstupy k tématu.
Ukončení semináře Mgr. Duškové: četba, aktivní účast na semináři, odevzdání vypracovaných čtenářských záznamů Ukončení semináře PhDr. Novotné: četba, aktivní účast na semináři, ústní interpretace úryvku textu.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3948
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.