AJL22098 Analýza jazyka mluvených médií

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 G31, kromě Po 15. 4.
Předpoklady
Students are expected to have mastered the basic linguistic terminology relating to various linguistic levels (phonological, semantic/lexical, syntactical) and be able to correctly use the concepts when analysing linguistic data.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The basic aim is to provide an introduction into the study of media discourse with a focus on spoken language. The course consists of theoretical discussions and practical analyses of various spoken media genres in English, ranging from radio and TV broadcasts to new media genres that span public and private zones of communication, while enabling the diverse social actors to become actively involved and create the media and the post-media space. Special attention is paid to the analysis of linguistic means of interaction between various media stakeholders and the public, as well as to the multimodal analysis of media texts. The course develops students' ability for critical thinking. Základním cílem uvést studenty do odborného studia jazyka médií se zaměřením na mluvený jazyk. Kurz se zabývá teoretickým rozborem i praktickou analýzou různých mluvených mediálních žánrů a komunikátů v angličtině, a to od rozhlasového a televizního vysílání po nové internetové žánry, které propojují veřejný a osobní prostor a umožňují aktérům aktivně vystupovat a spoluvytvářet mediální a post-mediální prostor. Zvláštní důraz je kladen na analýzu jazykových prostředků interakce mezi mediálními aktéry a obecenstvem a na multimodální rozbor jednotlivých komunikátů. Kurz si klade za cíl rozvíjet kritické analytické schopnosti, které jsou široce využitelné v běžném životě nad rámec akademického kontextu. Kurz je vyučován v anglickém jazyce, neboť jeho cílovou skupinou jsou primárně studenti anglistiky a zahraniční studenti.
Výstupy z učení
After passing the course, the students will be able to: - produce linguistic transcripts of spoken language;
- use the tools of conversation analysis to describe interaction;
- understand the differences between authentic, semi-scripted and scripted discourse;
- describe what reactions different personal styles of interviewing give rise to;
- understand how authenticity and spontaneity are discursively constructed by the media;
- see how expertise is negotiated in various genres of broadcast programmes;
- understand the underlying mechanisms of accountability interviews (mainly in political interviews);
- appreciate the specificities of dialogic interaction in various broadcast genres (TV documentaries, talk shows, political interviews, live sports commentary);
- apply their critical literacy skills;
- carry out an analysis of micro-level linguistic phenomena in media texts by applying specific linguistic methodologies (term essay).
Osnova
 • The course will cover the following topics:
 • 1. Spoken news on radio/TV
 • 2. Spoken sports commentary
 • 3. Online sports commentary (features spokenness in the written mode)
 • 4. Reality TV, TV shows and series
 • 5. Historical aspects of spoken media communication
 • 6. Spoken texts and positioning: dialogism, voice, simulated interaction
 • 7. Interpersonal meanings in broadcast texts, audience involvement
 • 8. The construction of humour in interaction
Literatura
  povinná literatura
 • TOLSON, Andrew. Media talk : spoken discourse on TV and radio. Edinburgh: Edinburgh University, 2006. v, 193. ISBN 0748618260. info
 • Media discourserepresentation and interaction. Edited by Mary Talbot. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. vi, 198 p. ISBN 0748623485. info
 • Lorenzo-Dus, Nuria (2009) Television Discourse: Analysing Language in the Media. Palgrave Macmillan.
  doporučená literatura
 • Telecinematic discourseapproaches to the language of films and television series. Edited by Roberta Piazza - Monika Bednarek - Fabio Rossi. Philadelphia: John Benjamins Pub. Company, 2011. xi, 315 p. ISBN 9789027285157. info
 • New discourse on languagefunctional perspectives on multimodality, identity, and affiliation. Edited by J. R. Martin - Monika Bednarek. New York: Continuum, 2010. ix, 269 p. ISBN 9781847064837. info
 • The language of fictional televisiondrama and identity. Edited by Monika Bednarek. New York, NY: Continuum International Pub. Group, 2010. 283 p. ISBN 9781441155856. info
 • TALBOT, Mary M. Media discourse : representation and interaction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. vi, 198. ISBN 9780748623488. info
 • MATHESON, Donald. Media discourses : analysing media texts. 1st pub. Maidenhead: Open University, 2005. x, 206. ISBN 033521469X. info
Výukové metody
seminar work, discussion, group work, presentation of students' projects, independent reading, analytical essay
Metody hodnocení
course work, assignments during the term, compulsory attendance (seminar) Final evaluation: an exam in the form of a written test and/or an analytical essay of original material from the media
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AJL22098