TCZJ26 Tlumočení mezi češtinou a ČZJ I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (přednášející)
Garance
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ26/01: Po 12:00–13:40 D21, I. Kupčíková
TCZJ26/02: Po 14:00–15:40 D21, I. Kupčíková
Předpoklady
TCZJ17 Tlumočnické dovednosti I && TCZJ01 Jazyková cvičení I && TCZJ02 Český znakový jazyk I && TCZJ10 Jazyková cvičení II && TCZJ12 Český znakový jazyk II
TCZJ16 Základy translatologie, TCZJ17 Tlumočnické dovednosti I, TCZJ01 Jazyková cvičení I, TCZJ02 Český znakový jazyk I, TCZJ10 Jazyková cvičení II, TCZJ12 Český znakový jazyk II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit studenty po kognitivní stránce na příjem zdrojového sdělení, posilnit účelovou produkci českého znakového jazyka a naučit překládat základní větné konstrukce mezi češtinou a českým znakovým jazykem.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen simultnánně překládat jednoduché oznamovací věty a otázky mezi češtinou a českým znakovým jazykem a bude jim rozumět.
Osnova
 • 1. Analýza a interpretace obsahu zdrojového sdělení v témže a jiném jazyce (čj, čzj).
 • 2. Překlady jednoduchých oznamovacích vět a konstrukcí ve směru z češtiny do českého znakového jazyka.
 • 3. Překlady jednoduchých oznamovacích vět a konstrukcí ve směru z českého znakového jazyka do češtiny.
 • 4. Překlady jednoduchých tázacích vět ve směru z češtiny do českého znakového jazyka.
 • 5. Překlady jednoduchých tázacích vět ve směru z českého znakového jazyka do češtiny.
 • 6. Základní principy a strategie tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem, (ne)ekvivalence jednotlivých stylů.
Literatura
  doporučená literatura
 • HUMPLEY J, ALCORN B., So You Want to be an Interpreter? Introduciton to sign language interpreting. Seatle, WA:H&H Publishing company.
 • HUMPHREYS L, The professional Sign Language Interpreter's Handbook: The Complete, Practual For The Interpreteing Profession. SLI Media, Idaho.
 • JANZEN, T. Introduction to the theory and practice of signed language interpreting. I T. Janzen (red.), Topics in signed language interpreting: theory and practice (s. 3-24). Amsterdam: 2005 John Benjamins.
 • Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Edited by Petra Mračková Vavroušová. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova, 2015, 121 stran. ISBN 9788024629292. URL info
 • NAPIER, Jemina. Sign language interpreting : linguistic coping strategies. Coleford: D. McLean, 2002, xvi, 240. ISBN 0946252378. info
Výukové metody
seminář s lektorem, samostatné výstupy v semináři
Metody hodnocení
průběžné hodnocení a závěrečné přezkoušení
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/TCZJ26