BA_E5 Estonština 5

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Aino Saavaste (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 G12, Čt 10:00–11:40 G11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BA_E5/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Saavaste
BA_E5/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Saavaste
Předpoklady
Kurs si může zapsat pouze absolvent kursu BA_E4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o v pořadí pátý semestr základního kurzu estonštiny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto v pořadí pátého semestrálního kurzu estonštiny student dokáže používat probrané gramatické jevy, propojit je s již ovládnutými a používat tyto znalosti v psaném i mluveném projevu. S pomocí ovládnutí nové slovní zásoby a nové gramatiky umí vytvářet text nebo mluvený projev související s probíranými tématy. Umí dobře porozumět textu a interpretovat ho. Umí také rozlišovat styl textu.
Osnova
 • gramatika (impersonál, infinitivní formy)
 • cvičení
 • konverzace
 • četba
 • písemné práce
 • slovní zásoba
Literatura
  neurčeno
 • Kitsnik, Mare – Kingisepp, Leelo 2006: Najlaga pooleks. Tallinn.
 • Lutkat, Florence-Silvia – Hasselblatt, Cornelius 1993: Estnisch Intensiv. Das Lehrbuch der estnischen Sprache. Hamburg: Bibliotheca Baltica.
 • Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea.
 • Tomingas, Silva 2009: Saame tuttavaks. Tallinna: TEA Kirjastus.
Výukové metody
cvičení, domácí příprava, psané úkoly
Metody hodnocení
písemný test a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Estonština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/BA_E5