CJBB54 Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se současnými tendencemi a problémy české ortografie a ukázat jim, jak postupovat v situacích, kdy Pravidla „mlčí".
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- identifikovat, vysvětlit a opravit pravopisné, morfologické, syntaktické a stylistické nedostatky v textu;
- provést korekturu textu pomocí korekturních značek;
- vyřešit složitější případy jazykových prohřešků, které nejsou uvedeny v základních kodifikačních příručkách;
- vysvětlit a shrnout vývojové tendence a aktuální problémy současné jazykové normy.
Osnova
 • Myslíte si, že psát správně česky je důležité? Máte potřebu všem opravovat texty? Chtěli byste mít pádné argumenty, abyste své okolí přesvědčili, že dbát na pravidla českého pravopisu je důležité? Chcete se stát „zlým korektorem“? Přijďte! Zjistíte, že téměř v každém textu lze najít prohřešek. A budete schopni ho najít.
 • Seminář je zaměřen na vývojové tendence a aktuální problémy současné jazykové normy. Budou probírána tato témata: protiklad psaného a mluveného jazyka; specifika psaného projevu; pravopisné reformy, jejich historie a podstata; současné tendence; pravopisné zásady zápisu a adaptace přejatých slov; problematika psaní velkých písmen a její rozbor; zásady dělení slov; problematika interpunkce. Součástí semináře budou rozbory různých typů textu a diskuse o aktuálních jevech. Studenti budou rovněž seznámeni se základy textové korektury.
Literatura
  povinná literatura
 • Pravidla českého pravopisu :školní vydání. Edited by Olga Martincová - Z. Hlavsa - Z. Hrušková. Praha: Nakladatelství Pansofia, 1993. 383 s. ISBN 80-901373-6-9. info
 • Akademická pravidla českého pravopisu (Variant.) : Pravidla českého pravopisu [Hlavsa, 1993] : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1993]. info
 • Dodatek ke školnímu vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993 (Obsaž.) : Pravidla českého pravopisu : školní vydání [Pansofia, 1996]. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • SVOBODOVÁ, Ivana. Psaní velkých písmen v češtině. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 350 stran. ISBN 9788020025135. info
  neurčeno
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016; http://www.czechency.org/index.html
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
 • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Rudolf Havel - Břetislav Štorek - Jiří Flaišman - Michal Kosák. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
 • JANOVEC, Ladislav. Na co se často ptáte : jak používat čárku a další interpunkční znaménka. 1. vyd. Praha: Klett, 2006. 135 s. ISBN 8086906760. info
 • MARTINCOVÁ, Olga. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005. 248 s. ISBN 808649621X. info
 • MARTINCOVÁ, Olga. Nová slova v češtině : slovník neologizmů. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 568 s. ISBN 8020011684. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte : [ze zkušenosti jazykové poradny]. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X. info
 • VAŠÁK, Pavel. Textologie :teorie a ediční praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 235 s. ISBN 80-7066-638-2. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou diskuze nad konkrétními texty, z nichž vyplývají různé jazykové problémy a nedostatky. Součástí výuky jsou rovněž praktická korekturní cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínky k udělení zápočtu: aktivní práce v seminářích (diskuse), zvládnutí problematiky bude prověřeno závěrečnou seminární prací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.