KLA_004 Řecké umění I (geometrické a archaické)

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–13:40 M11
Předpoklady
Předchozí úspěšné absolvování předmětů KLA_001 Úvod do studia klasické archeologie a KLA_003 Prehistorie klasické archeologie je vhodné, ale není podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu by měl student ovládat: • chronologický rozsah archaického řeckého umění • vývoj zobrazení lidské figury • techniky vázového malířství • techniky zpracování bronzu • vývoj monumentální architektury • význam řeckého umění
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- popsat jednotlivé umělecké památky
- chronologicky je zařadit
- stylově určit
Osnova
 • 1. Protogeometrické a geometrické umění
 • 2. Sochařství 8. a 7. století
 • 3. Keramika 7. století: orientalizující styl
 • 4. Architektura 7. století
 • 5. Sochařství 6. století
 • 6. Keramika 6. století - atická raná černá figura
 • 7. Keramika 6. století - pozdní černá figura, bilingvinní vázy, raná červená figura
 • 8. Architektura 6. století
 • 9. Drobné umění
Literatura
  povinná literatura
 • BOUZEK, Jan a Iva ONDŘEJOVÁ. Řecké umění. Praha: Akademie múzických umění, 2004. 124 s. Studia Hercynia. Supplementum ; 8. info
 • BOARDMAN, John. Řecké umění [Boardman, 1975]. Praha: Odeon, 1975. info
 • COLDSTREAM, Nicolas. Geometric Greek art. London, 2002. ISBN 978-0-19-866203-7. info
 • BOARMAN, John. Greek sculpture: the archaic period. A handbook. New York: Oxford University Press, 1978. 252 s. ISBN 978-0-19-520047-8. info
 • BOARDMAN, J. Athenian Black-Figure Vases. 1974. info
 • BOARDMAN, John. Athenian red figure vases : the archaic period : a handbook. Repr. London: Thames and Hudson, 1996. 252 s. ISBN 0500201439. info
  neurčeno
 • BOARDMAN, John. Early Greek vase painting : 11th-6th centuries BC : a handbook. London: Thames and Hudson, 1998. 287 s. ISBN 0500203091. info
 • BOARDMAN, John. Athenian black figure vases :a handbook. Corrected edition. London: Thames & Hudson, 1991. 252 stran. ISBN 9780500201381. info
Výukové metody
P5edn83ka a diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=1201
Výuka doplněna e-learningovýcm kurzem obsahujícím další studijní a cvičební materiály. Link: https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=1201
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/KLA_004