KLA_005 Řecké umění II (klasické a helénistické)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Věra Klontza, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Krčmářová (přednášející)
Garance
Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 M11
Předpoklady
KLBcA13 Greek Art I
Absolvování kursu KLA_004 Řecké umění I (archaické a klasické) nebo KLBcA13 Řecké umění I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška se zabývá celkovým výkladem řecké výtvarné kultury v klasickém a helénistickém období - v architektuře, sochařství a malířství. Předmetem je výklad stylu, činnosti umělců a významných uměleckých děl. Na konci kursu bude student znát vývoj řeckého a helénistického umění, stylový vývoj, soubory významných památek a názory aktuálního bádání.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student znát vývoj řeckého a helénistického umění, stylový vývoj, soubory významných památek a názory aktuálního bádání. Student musí znát hlavní styly a školy řeckého klasického a helénistického umění, chronologicky je zařadit, popsat a vysvětlit.
Osnova
  • Vývojové etapy klasického a helénistického období. Jejím obsahem je výklad o architektuře, sochařství a malířství klasického a helénistického období. Důraz je kladen na vysvětlení specifiky vývoje řecké kultury v klasickém období, estetických principů, jejich proměně v průběhu 4. století a v helénistické době. Na přednášku tématicky navazuje obsah semináře klasické archeologie.
Literatura
    povinná literatura
  • BOUZEK, Jan a Iva ONDŘEJOVÁ. Řecké umění. Praha: Akademie múzických umění, 2004. 124 s. Studia Hercynia. Supplementum ; 8. info
  • BOARDMAN, J. Řecké umění. Praha, 1973. info
  • BIEBER, M. The Sculpture of the Hellenistic Age. New York, 1955. info
  • BOARDMAN, John. Athenian Red Figure Vases: The Classical Period (World of Art). London: Thames & Hudson, 1989. 252 s. ISBN 978-0-500-20244-9. info
  • DUFKOVÁ, M., J. MARSA a Jan BOUZEK. Řecké umění z jižní Itálie : [vázy, terakoty a bronzy z řeckých měst v jižní Itálii : Národní muzeum v Praze 1974]. V Praze: Národní muzeum, 1974. 24 s., 16. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Oral examination.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4024
Výuka je doplněna e-learningovým kurzem, který obsahuje doplňující studijní a cvičební materiály. Link: https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4024
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KLA_005