JSB077 Transylvánie a sedmihradští Sasové

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Dagmar Husárová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 L21, kromě St 15. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zabývá kulturní historií Sedmihradska (Transylvánie). Sedmihradsko po staletí představovalo pomyslnou spojnici na pomezí střední Evropy a Balkánského poloostrova. V přednášce se podávají dějiny teritoria s důrazem na jeho multikulturní povahu a mezietnické vztahy. V rámci předmětu je představeno etnikum sedmihradských Sasů, které tvoří nejstarší doposud existující německojazyčnou etnickou skupinu mimo rámec střední Evropy. Předmět se zabývá dějinami, etnickou identitou a skupinovou pamětí společenství. V souvislosti s konceptem filologicko-areálových studií je představena menšinová literatura sedmihradských Sasů a osobnost Eginalda Schlattnera. Cílem kurzu je prohloubit jak všeobecné historické znalosti teritoria Sedmihradska, tak také poukázat na doposud existující etnickou skupinu sedmihradských Sasů a jejich menšinovou literaturu.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen porozumět a vysvětlit příčiny současné multikulturní povahy Sedmihradska, vyplývající z historického vývoje teritoria.
Osnova
 • 1. Geografická a kulturní charakteristika Transylvánie
 • 2. Dějiny Transylvánie I. (starověk a středověk)
 • 3. Dějiny Transylvánie II. (novověk)
 • 4. Dějiny Transylvánie III. (dvacáté století)
 • 5. Vlado Țepeș (historie, mýtus, popkultura)
 • 6. Transylvánie a její multikulturní charakter
 • 7. Sedmihradští Sasové a jejich etnická identita
 • 8. Historický příběh sedmihradských Sasů
 • 9. Skupinová paměť a životní příběhy sedmihradských Sasů
 • 10. Menšinová literatura sedmihradských Sasů
 • 11. Eginald Schlattner, spisovatel a sedmihradský Sas
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuse
Informace učitele
Literatura
ANDERSON, B.: Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha 2008.
BERGEL, H.: Wenn die Adler kommen. Die Geschichte einer Familie aus Siebenbürgen, Köln 1996.
DRS, T.: Current Manifestations of the Ethnic Identity of Transylvanian Saxons. Ethnologia Actualis 2, 15/2015.
DRS, T.: Migrace sedmihradských Sasů. In: Bittnerová, D. – Moravcová, M. (eds.): Etnické komunity – Balkánské cesty. Díl II. Praha: Fakulta humanitních studií 2015.
DRS, T.: Současná situace kultury sedmihradských Sasů v Rumunsku. Disertační práce. Ústav etnologie FF UK, Praha 2016.
DRS, T.: Stephan Ludwig Roth a vývoj etnické identity sedmihradských Sasů. In: Bittnerová, D. – Moravcová, M. (eds.): Etnické komunity – Balkánské cesty. Praha: Fakulta humanitních studií 2017.
DUMITRU, A.: Inter- und Multikulturalität in Eginald Schlattners Romantrilogie Versunkene Gesichter, Sibiu 2017.
ERIKSEN, T. H.: Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha 2012.
FLORESCU, R. – McNALLY, R.: Dracula a biography of Vlad the Impaler 1431–1476. Hawthorn Books 1973.
GELLNER, A.: Národy a nacionalismus. Praha 1993.
GIURESCU, C.: Transylvania in the history of Romania. An historical outline, London 1969.
GÜNDISCH, K.: Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen, München 1998.
GÜNDISCH, K.: Großvaters Hähne. Geschichten aus einem anderen Land, Köln 1994.
HIENZ, H.: Schriftsteller- Lexikon der Siebenbürger Deutschen, Köln 1995.
HOBSBAWM, E.: Národy a nacionalismus od roku 1780. Brno 2000.
HROCH, M. (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha 2003.
KONTLER, L.: Dějiny Maďarska, Praha 2001.
KÖPECZI, B. – BARTA, G. (edd.): Kurze Geschichte Siebenbürgens. Budapest 1990.
KRONER, M.: Dracula. Wahrheit, Mythos und Vampirgeschäft, Heilbronn 2005.
LEHRER, G. M.: Transylvania. History and Reality, Silver Spring 1986.
MYSS, W.: Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Geschichte, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Lebensraum Siebenbürgen, Köln 1993.
NOWOTNICK, M.: Die Unentrinnbarkeit der Biographie. Der Roman „Rote Handschuhe“ von Eginald Schlattner als Fallstudie zur rumäniendeutschen Literatur. Köln/Weimar/Wien 2016.
PHILIPPI, P.: Land des Segens? Fragen an die Geschichte Siebenbürgens und seine Sachsen, Köln 2007.
ROTH, H.: Kleine Geschichte Siebenbürgens, Köln 1996.
SCHLATTNER, E.: Das Klavier im Nebel, Wien 2005.
SCHLATTNER, E.: Der Geköpfte Hahn, Wien 1998.
SCHLATTNER, E.: Rote Handschuhe, Wien 2000.
SCHLESAK, D.: So fern, so nah. Heimatlegenden, Dinklage 1995.
SCHLESAK, D.: Vaterlandstage und die Kunst des Verschwindens, Zürich 1986.
SCHOTSCH, M.: Wie lieb ich Dich, mein Dörflein klein: Meine Jugend in Meschen im siebenbürgischen Weinland, Sibiu 2015.
SCHWOB, A. – TONTSCH, B.: Die siebenbürgisch-deutsche Literatur als Beispiel einer Regionalliteratur, Köln 1993.
STERBLING, A.: Über deutsche Dichter, Schriftsteller und Intelektuelle aus Rumänien. Autorenportraits, Essays und Rezensionen, Ludwigsburg 2019.
SAMSON, H. (ed.): Heimat – gerettete Zunge. Visionen und Fiktionen deutschprachiger Autoren aus Rumänien, Ludwigsburg 2013.
SKED, A.: Úpadek a pád Habsburské říše, Praha 1995.
SMITH, A.: The Ethnic Origins of Nations. Oxford 1986.
TREPTOW, K. (ed.): Dějiny Rumunska, Praha 2000.
WITTSTOCK, J.: Die blaue Kugel. Erzählungen, Sibiu 2012.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/JSB077