AJU2204 Angličtina pro specifické účely

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit jednak lingvistické aspekty odborné angličtiny / angličtiny pro specifické účely (English for Specific Purposes, ESP), jednak důsledky výuky jazyka pro specifické účely. Kurz nabídne vhled do teoretických základů ESP a do hlavních témat, s nimiž se vyučující ESP potýkají, jako je analýza potřeb, návrh kurzu postaveného na dovednostech a žánrech vhodných pro daný obor, role učitelů ESP a specifické výzvy v testování odborné angličtiny.
Výstupy z učení
Po splnění kurzu bude student schopen: 1. popsat hlavní teoretické pilíře v koncepci kurzů angličtiny pro specifické účely; 2. rozumět principům kurzu navrženého na základě určitého žánru; 3. identifikovat u kurzů angličtiny pro specifické účely hlavní zúčastněné subjekty a jejich perspektivy; 4. provést analýzu potřeb s užitím kvalitativních a kvantitativních metod, rozumět různým pohledům na potřeby ve výuce angličtiny pro specifické účely; 5. vybrat vhodné metody pro skupinu žáků angličtiny pro specifické účely, např. problémové učení, přístup založený na případové studii, atd.; 6. vybrat a zhodnotit publikované materiály pro výuku angličtiny pro specifické účely s ohledem na rozdílná kritéria a potřeby žáků, použít autentický text tak, aby vyhovoval konkrétní skupině žáků angličtiny pro specifické účely; 7. představit různá stanoviska k testování ESP a vysvětlit vztah mezi způsobem výuky a testování; 8. připravit a zhodnotit lekci angličtiny pro specifické účely.
Osnova
 • 1. Úvod a přehled teorií, na nichž angličtina pro specifické účely stojí; 2. analýza potřeb ve výuce angličtiny pro specifické potřeby (odlišné pohledy na potřeby, postupy, provedení a zhodnocení analýzy), stanovení výukových cílů; 3. Role učitele angličtiny pro specifické účely – výzvy, možnosti; 4. Přístupy k návrhu kurzu (postupy založené na žánrech, disciplínách); 5. Role materiálů – lingvistická analýza, výběr, adaptace a použití; 6. hodnocení ve výuce angličtiny pro specifické účely, vztah mezi způsobem výuky a testování.
Literatura
  povinná literatura
 • Dudley-Evans, T. & St John, M. J. (2002). Developments in ESP: a multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Richards, J. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge, UK. Cambridge University Press.
  doporučená literatura
 • Woodrow, L. (2018). Introducing Course Design in English for Specific Purposes. London: Routledge.
 • Gavioli, L. (2005). Exploring Corpora for ESP Learning. Amsterdam: Philadephia.
 • Holme, R. (1996). ESP Ideas: Recipes for Teaching Professional and Academic English. Harlow: Longman.
 • Huhta, M. & Hall, D.R. (2013). Needs Analysis for Language Course Design: a Holistic Approach to ESP. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Graves, K. (2000). Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Boston, MA. Heinle & Heinle.
Výukové metody
Výklad, diskuze, skupinové projekty, četba
Metody hodnocení
Docházka je povinná. Studenti si vyberou a zhodnotí soubor materiálů určených k výuce angličtiny pro specifické účely a představí výsledky svého zkoumání. Studenti rovněž odevzdají přípravu hodiny pro konkrétní oblast ESP, ve které upřesní cíle hodiny, použité materiály a metody, čímž obhájí jejich význam pro daný obor.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.