HV_08 Intonace

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:00–9:50 N41, St 13:00–13:50 N42, kromě St 6. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby student uměl zapsat jednohlas, dvouhlas, intervaly, kvintakordy a jejich obraty, septakordy a jejich obraty
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1) zapsat jednohlas 2) zapsat dvouhlas 3) zapsat intervaly 4) zapsat kvintakordy a jejich obraty 5) zapsat septakordy a jejich obraty
Osnova
  • V jednosemestrálním kurzu mají studenti získat schopnost zapsat na základě poslechu jednohlasé a dvouhlasé melodie, dvou- až čtyřhlasé souzvuky a rytmicko-intonační útvary. Pozornost je také věnována praktickým vokálním intonančním cvičením.
  • Zápis jednohlasu
  • Zápis dvouhlasu
  • Intervaly
  • Kvintakordy a jejich obraty
  • Septakordy a jejich obraty
Literatura
  • DOLEŽIL, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha: Editio Supraphon, 1979. info
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1967. 204 s. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
Další doporučená literatura: L.Daniel, Intonace a sluchová analýza I, scriptum Olomouc 1994 L.Daniel, Intonační cvičení I,II, Praha 1995
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HV_08