HV_11a Pomocné vědy historické a paleografie pro muzikology

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen přepsat latinské, české a německé texty 15.-19. století (transliterace, transkripce) a také jim alespoň rámcově porozumět. Bude se též orientovat v základních pojmech pomocných věd historických (např. filigrán, sfragistika, blason) a v základní problematice pramenného výzkumu (heuristika, instituce, vlastní práce s prameny).
Výstupy z učení
Student získá schopnosti přepsat latinské, české a německé texty 15.-19. století (transliterace, transkripce)
Osnova
 • 1) Úvod do problematiky, povinná a doporučená literatura.
 • 2) Problematika hudební historiografie a její tematické okruhy.
 • 3) Pomocné vědy historické: epigrafika, sfragistika, heraldika, genealogie.
 • 4) Pomocné vědy historické: diplomatika, filigranologie, kodikologie, knihověda.
 • 5) - 8) Pomocné vědy historické:paleografie I-IV
 • 9) Pramenný výzkum: institucionální problematika (archivy obecné)
 • 10) Pramenný výzkum: institucionální problematika (archivy speciální)
 • 11) - 12) heuristické praktikum (návštěva Oddělení rukopisů a starých tisků v MZK)
Literatura
  doporučená literatura
 • Hana Pátková, Česká středověká paleografie, Praha 2008
 • Ondřej Bastl – Hana Pátková, Texty k výuce diplomatiky. Praha 2003
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 1350 s. ISBN 8072773127. info
 • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opravené a doplněné vy. Jinočany: H & H, 2002. 544 stran. ISBN 8073190044. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení. Materiály k edičním cvičením v e-learningu.
Metody hodnocení
1) Povinná docházka (nejméně 75%, lze po dohodě s vyučujícím kompenzovat další seminární prací v rozsahu nejméně 10 000 znaků).
2) Vypracování písemné zprávy k zadanému projektu pramenného výzkumu.
3) Průběžná práce s e-learningem (zejm. transkripční cvičení).
4) Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.