HV_24a Hudební paleografie I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 N41
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. &&(( VH_03a Dějiny hudby I. ) || ( VH_801a Dějiny hudby I. A )&&( VH_802a Dějiny hudby II. A ))&& VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza && CJV09 Latina I. && CJV10 Latina II. && VH_11a PVH
Absolvování základního kurzu dějin hudby - Přehled dějin hudby I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v historické, teoretické a praktické problematice hudebního zápisu jednohlasého hudebního projevu a počáteční fáze vícehlasu. Klade důraz nejen na znalost historie a systematiky oboru, ale vytváři také předpoklady pro schopnost identifikace základních typů notace hudby do 13. století i znalost jejich transkripce.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním předmětu HV_24a si student osvojí teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro samostatnou heuristickou a ediční práci s jednohlasým i vícehlasým repertoárem 10. - 13. století i pro jeho analytický a kritický výklad.
Osnova
  • Látka předmětu je tvořena následujícími pěti tematickými okruhy: 1) Základní pojmy a kategorie 2) Písmo a hudba - písmenné notační systémy 3) Latinské neumy 4) Nota choralis 5) Systémy menzurální - notace modální Osnova předmětu spolu s podrobným rozpisem látky do jednotlivých tematických celků a seznamem související literatury je uvedena v IS MU (viz sekci Studijní materiály předmětu VH_24a).
Literatura
    povinná literatura
  • RYBARIČ, Richard. Vývoj európskeho notopisu. Vyd. 1. Bratislava: Opus, československé hudobné vydavatel'stvo, 1982. 222 s. info
  • Musikgeschichte in Bildern. Band 3, Musik des Mittelalters und der Renaissance. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966. info
  • APEL, Willi. Die Notation der polyphonen Musik, 900-1600. Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1962. 527 s. info
  • APEL, Willi. The notation of polyphonic music, 900-1600. 4th ed. Cambridge: Mediaeval Academy of America, 1953. xxv, 462 s. info
Výukové metody
Přednáška a seminář v rámci jednoho bloku výuky.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen zápočtovým pohovorem, jehož úspěšné vykonání je podmíněno: 1) spolehlivou znalostí problematiky historického vývoje notace v rozsahu přednesené látky a sylabu uvedeného v IS MU; 2) spolehlivou znalostí principů probraných notačních systémů a zásad jejich transkripce; 3) spolehlivou znalostí základních titulů oborové literatury; 4) vyhovujícím zpracováním zadaného seminárního úkolu.
Navazující předměty
Informace učitele
Další literatura: 1) Apel, Willi: Die Notation der polyphonen Musik 900-1600, Leipzig 1962 2) Hutter, Josef: Česká notace I, II, 2 sv., Praha 1926,1930 3) Stäblein, Bruno: Schriftbild der einstimmigen Musik, Musikgeschichte in Bildern III04, Leipzig 1975 3) Wolf, Johannes: Handbuch der Notationskunde, 2. sv., Leipzig 1913,1919
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HV_24a