VH_24b Hudební paleografie II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 N42
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. &&(( VH_03a Dějiny hudby I. ) || ( VH_801a Dějiny hudby I. A && VH_802a Dějiny hudby II. A ))&& VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. && VH_05b Harmonie II. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza && CJV09 Latina I. && CJV10 Latina II. && VH_24a Hudební paleografie I. && VH_11a PVH
Absolvování první části kurzu Hudební paleografie I(VH_24a)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v historické, teoretické a praktické problematice zápisu vícehlasého hudebního projevu v období 13. - 16. století. Klade důraz na znalost jeho historie a systematiky a vytváří předpoklady pro praktickou schopnost identifikace a transkripce základních typů notačních systémů tohoto období.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním předmětu VH_24b si student osvojí teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro samostatnou heuristickou a ediční práci s vícehlasým repertoárem 13. - 16. století i pro jeho analytický a kritický výklad.
Osnova
  • Látka předmětu je rozvržena do následujících tematických okruhů: 1) Notace předfrankonská a frankonská 2) Černá (francouzská) menzurální notace. 3) Bílá menzurální notace. 4) Kritika hudebního zápisu. Osnova předmětu včetně podrobného rozpisu látky k jednotlivým tematickým okruhům a přehled související literatury jsou uvedeny v souhrnném sylabu uloženém v IS.
Literatura
    povinná literatura
  • APEL, Willy. Die Notation der polyphonen Musik 900-1600. VEB Breitkopf-Härtel Musikverlag, Leipzig 1962 (též v anglické verzi)
  • RYBARIČ, Richard. Vývoj európskeho notopisu. Vyd. 1. Bratislava: Opus, československé hudobné vydavatel'stvo, 1982. 222 s. info
    doporučená literatura
  • Musikgeschichte in Bildern. Band 3, Musik des Mittelalters und der Renaissance. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966. info
Výukové metody
Výuka předmětu probíhá v týdenním cyklu formou přednášek spojených s vizuálními demonstracemi prezentované látky a navazujících seminářů zaměřených na procvičování transkripčních technik.
Metody hodnocení
Kurs je uzavřen závěrečnou zkouškou jejíž úspěšné absolvování je podmíněno: 1) Spolehlivou znalostí problematiky historického vývoje notace v rozsahu přednesené látky a sylabu uvedeného v IS MU. 2) Spolehlivou znalostí principů probraných notačních systémů a zásad jejich transkripce. 3) Spolehlivou znalostí základních titulů oborové literatury. 4) Vyhovujícím zpracováním zadaného seminárního úkolu. 5) Úspěšným zpracováním zkouškového testu.
Informace učitele
Další tituly doporučené literatury: Besseler, Heinrich - Gülke, Peter: Schriftbild der mehrstimmigen Musik, Musikgeschichte in Bildern, Band 3: Musik des Mittelalters und Renaissance, VEB Deutsche Verlag für Musik, Leipzig 1973 RYbarič, Richard: Vývoj európského notopisu. Opus, Bratislava 1982.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/VH_24b