VH_02a Proseminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Proseminář hudební vědy I je určen začínajícím studentům hudební vědy. V rámci kurzu si studenti osvojí základní metody a techniky muzikologického výzkumu (práce s historickými prameny, výzkum v systematické muzikologii) a prakticky se seznámí s některými základními žánry muzikologických textů (recenze odborného textu, pojednání o stavu bádání k určitému problému). Součástí kurzu jsou orentační exkurze do nejdůležitějších hudební archivů v lokalitě.
Osnova
 • Plán výuky
 • I., II., III.
 • Typologie muzikologických textů. Charakteristika a náležitosti základních žánrů: publicistické útvary (zpráva, recenze, kritika), popularizace, odborná studie, monografie, biografie, analýza, slovníkové heslo apod. Zásady bibliografický citací a pořizování seznamů použité literatury v odborných textech. IV.
 • Heuristika a problematika pramenů. Typologie pramenů. Pomocné vědy historické. Ediční techniky. Muzikologická dokumentace. Pramen a literatura.
 • V.
 • Informační zdroje o hudbě a hudební vědě. RILM, RISM, RIPM, on-line encyklopedie a elektronické bibliografické databáze (SMT Online Bibliographic Database apod.), muzikologické diskusní e-mail lists a důležité www stránky, elektronické a on-line edice hudebních pramenů.
 • VI.
 • Ediční výstupy muzikologického výzkumu. Typologie edic. Hlavní edice hudebních pramenů typu DTB, DTÖ, MAB apod., kritické edice děl světových a zejména českých skladatelů a korespondence. Stav vydávání a diskuse základních edičních principů.
 • VII.
 • Hudební lexikografie. Dějiny a hlavní encyklopedie zvláště se zřetelem k českým zemím
 • VIII.
 • Hudební časopisectví. Dějiny evropského a zvl. českého hudebního časopisectví. Hlavní světová a domácí muzikologická periodika. Elektronické hudební a muzikologické časopisy (typu Music Theory Online apod.)
 • IX.
 • Základní odborná literatura o nejvýznamnějších evropských a českých skladatelích. Tématické katalogy, monografie a edice pramenů (zejm. Monteverdi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Wagner, Mahler, Schönberg, Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů). X.
 • Vyhodnocení proseminární práce
Literatura
 • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
Semináře; čtení textů; diskuse; domácí úkoly; exkurze.
Metody hodnocení
K získání zápočtu musí být odevzdány všechny proseminární práce.
Informace učitele
Doporučená literatura: Základní muzikologická literatura: viz Úvod do hudební vědy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/VH_02a