CJV10 Latina II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Irena Zachová (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
PhDr. Irena Zachová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: PhDr. Irena Zachová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJV10/01: Út 9:10–10:45 L32, I. Zachová
Předpoklady
Úspěšné absolvování Latiny I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Latina II. má povinnou docházku.
Cíle předmětu
Graduates of the course latin II have to acquire a knowledge of grammar and vocabulary from the textbook latina pro posluchače FF, Units 1-16.
Výstupy z učení
They are expected to be able to translate an easy text from Latin into Czech or, consulting a dictionary, a light passage by a classical author.
Osnova
  • Posluchači mají zvládnout gramatiku a slovní zásobu skripta Latina pro posluchače FF, lekce 1-16. V tomto semestru se proberou lekce 9-16. Bude vyložena gramatika, probrána cvičení a zařazeno opakování.
Literatura
    povinná literatura
  • A. Bartoněk, Latina pro posluchače FF, Praha 1965, SPN
Výukové metody
vysvětluje se gramatika, jsou zahrnuta cvičení a opakovací lekce
Metody hodnocení
písemný test z morfologie a syntaxe (lekce 1-16 skripta) - identifikace a překlad 10 latinských slovesných tvarů, 10 spojení subst. s adj. apod. a 10 latinských vět; ústní zkouška prověří znalost gramatiky docházka je povinná
Informace učitele
Předmět se vyučuje každý semestr, předpoklad k zápisu je zápočet z kurzu Latina I, lekce 1-8 skripta Latina pro posluchače FF
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Požaduje se zápočet z kurzu Latina I.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/CJV10