VH_05 Harmonie

Filozofická fakulta
podzim 2005
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Vavřín (přednášející), prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Rozvrh
Po 10:50–12:25 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Propedeutický kurz harmonie zaměřený na praktické zvládnutí základních harmonických postupů (spoje kvintakordů a septakordů a jejich obratů, modulace, alterace).
Literatura
  • JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. 1. vyd. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1963. 213 s. info
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. info
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení: 1) Základní a vedlejší funkce, jejich kombinace 2) Harmonický pohyb, sekvence 3) Číslovaný bas 4) Čtyřhlasé uspořádání troj a čtyřzvuků 5) Spojování hlavních a vedlejších kvintakordů 6) Harmonizace sopránu hlavními a vedlejšími kvintakordy 7) Obraty kvintakordu 8) Závěry 9) Hlavní septakordy a jejich rozvádění 10) Vedlejší septakordy a jejich rozvádění 11) Nónové akordy 12) Melodické tóny 13) Diatonické modulace, tóninový skok 14) Charakteristika chromatiky 15) Mimotonální funkce 16) Akordy chromatické terciové příbuznosti 17) Trojdominanta a trojsubdominanta 18) Alterované akordy 19) Dvojsměrná alterace 20) Chromatické modulace 21) Harmonická analýza
Informace učitele
Zkouška z Harmonie zahrnuje: 1) písemný test 2) ústní zkoušku (po zvládnutí písemného testu)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2005/VH_05