VH_05b Harmonie II.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Vojtěch Dlask, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (přednášející), prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 N41, kromě Po 4. 11.
Předpoklady
VH_05a Harmonie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen v teoretické rovině shrnout poznatky o fungování harmonických jevů (tvoření akordů, zacházení s nimi, uplatňování v rámci harmonizace melodie a číslovaného basu), tyto jevy dokáže identifikovat v notovém materiálu. V praktické rovině dokáže při harmonizaci sopránu a číslovaného basu užívat septakordy, nonové akordy i jevy chromatické harmonie - mimotonální dominanty, alterované akordy, akordy chromatické terciové příbuznosti. Dokáže vytvořit modulace diatonické, chromatické i enharmonické. Vypracované příklady bude schopen zahrát na klavír.
Osnova
 • Septakordy hlavní (dominantní septakord, septakord II stupně, septakord VII stupně)
 • Septakordy vedlejší
 • Nonový akord
 • Chromatika
 • Mimotonální dominanty
 • Akordy chromatické terciové příbuznosti
 • Akordy se třemi citlivými tóny
 • Neapolský a frygický sextakord
 • Alterované akordy
 • Modulace - diatonická, chromatická, enharmonická
Literatura
 • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0. info
 • JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. Druhé, nezměněné. Praha: Supraphon, 1982. s.213. ISBN 02-063-82. info
Výukové metody
Předmět kombinuje formu přednášky a procvičování, využívá teoretickou přípravu a domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je uzavírán zkouškou, která se skládá ze dvou částí - z testu (číslovaný bas, charakteristické rozvody akordů, vypracování 3 modulací) a následného přezkoušení. K přezkoušení postupuje každý, kdo překročí hranici 20 bodů. Při přezkoušení student přehraje na klavír předem zadaný a vypracovaný soprán, zodpoví otázky z teorie (po jedné otázce z pěti základních okruhů) a zahraje na klavír dvě diatonické modulace podle zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/VH_05b