VH_24a Hudební paleografie I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 N41
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. &&(( VH_03a Dějiny hudby I. ) || ( VH_801a Dějiny hudby I. A )&&( VH_802a Dějiny hudby II. A ))&& VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza && KRBcA07 Latinský jazyk I && KRBcA08 Latinský jazyk II && VH_11a PVH
Absolvování základního kurzu dějin hudby - Přehled dějin hudby I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v historické, teoretické a praktické problematice hudebního zápisu jednohlasého hudebního projevu a počáteční fáze vícehlasu. Klade důraz nejen na znalost historie a systematiky oboru, ale vytváři také předpoklady pro schopnost identifikace základních typů notace hudby do 13. století i znalost jejich transkripce.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním předmětu HV_24a si student osvojí teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro samostatnou heuristickou a ediční práci s jednohlasým i vícehlasým repertoárem 10. - 13. století i pro jeho analytický a kritický výklad.
Osnova
  • Látka předmětu je tvořena následujícími pěti tematickými okruhy: 1) Základní pojmy a kategorie 2) Písmo a hudba - písmenné notační systémy 3) Latinské neumy 4) Nota choralis 5) Systémy menzurální - notace modální Osnova předmětu spolu s podrobným rozpisem látky do jednotlivých tematických celků a seznamem související literatury je uvedena v IS MU (viz sekci Studijní materiály předmětu VH_24a).
Literatura
    povinná literatura
  • PARRISH, Carl. The notation of medieval music. New York: Pendragon, 2009. xx, 230. ISBN 9781576471753. info
  • RYBARIČ, Richard. Vývoj európskeho notopisu. Vyd. 1. Bratislava: Opus, československé hudobné vydavatel'stvo, 1982. 222 s. info
  • HUTTER, JOSEF. Česká notace II. Nota choralis. Praha, 1930. info
  • HUTTER, JOSEF. Česká notace I. Neumy. Praha, 1926, roč. 1926. info
Výukové metody
Přednáška a seminář v rámci jednoho bloku výuky.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen zápočtovým pohovorem, jehož úspěšné vykonání je podmíněno: 1) spolehlivou znalostí problematiky historického vývoje notace v rozsahu přednesené látky a sylabu uvedeného v IS MU; 2) spolehlivou znalostí principů probraných notačních systémů a zásad jejich transkripce; 3) spolehlivou znalostí základních titulů oborové literatury; 4) vyhovujícím zpracováním zadaného seminárního úkolu.
Navazující předměty
Informace učitele
Další literatura: 1) Stäblein, Bruno: Schriftbild der einstimmigen Musik, Musikgeschichte in Bildern III04, Leipzig 1975 2) Wolf, Johannes: Handbuch der Notationskunde, 2. sv., Leipzig 1913,1919
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/VH_24a