VH_801a Dějiny hudby: do nástupu novověku A

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 N41
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_03b Přehled dějin hudby II. && VH_03a Dějiny hudby I. && VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Nejsou stanoveny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Ukončení formou zkoušky je určeno jednooborovým studentům.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v teoretické i praktické problematice dějin hudby do počátku 15. století, vytvořit předpoklady pro schopnost analytické a kritické práce s hudebními prameny, jejich repertoárem i odbornou literaturou, a získat spolehlivou orientaci ve zvukové a grafické podobě sledovaného materiálu.
Výstupy z učení
Po absolvování semestrálního kurzu VH_801a musí být student schopen: a) spolehlivé orientace v historické, teoretické i funkční problematice hudby evropského středověku; b) spolehlivé orientace v pramenné základně tohoto období; c) spolehlivé orientace v hlavních oblastech základní odborné literatury včetně orientace v problematice ediční oblasti zaměřené na hudbu evropského středověku; d) analýzovat hudební památky tohoto období a to v celém rozsahu jejich žánrové, druhové a formální podoby včetně spolehlivé orientace v jejich zvukové a grafické podobě.
Osnova
 • Látka předmětu je rozvržena do následujících šesti tematických okruhů:
 • 1) Hudba antických kultur
 • 2) Liturgický a paraliturgický jednohlas
 • 3) Světský jednohlas
 • 4) Vznik a rané období vícehlasu, Ars antiqua
 • 5) Ars nova
 • 6) Hudební teorie středověku
 • Osnova předmětu včetně podrobného rozpisu látky k jednotlivým tematickým okruhům a přehled související literatury jsou uvedeny v souhrnném sylabu uloženém v IS MU (viz oddíl Studijní materiály předmětu VH_801a.
Literatura
  povinná literatura
 • HOPPIN, Richard H. Hudba stredoveku. Edited by Alžbeta Rajterová, Translated by Oľga Kralovičová. Slovak ed. Bratislava: Hudobné centrum, 2007. 510 s. ISBN 9788088884873. info
 • ČERNÝ, Miroslav K. Hudba antických kultur. Vyd. 2., rev., a dopl. Praha: Academia, 2006. 395 s. ISBN 8020012516. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Translated by Miroslav Srnka, Illustrated by Gunther Vogel. Praha: Lidové noviny, 2000. 611 s. ISBN 8071062383. info
 • Oxford University Press a Oxford University Press. The New Oxford History of Music, Vol.II: The Early Middle Ages to 1300; Vol. III: Ars Nova and the Renaissance. 2. vyd. Oxford, 1990. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
  doporučená literatura
 • Musik im Abendland : Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Edited by Hans Heinrich Eggebrecht. München: Piper, 1991. 838 s. ISBN 3492029183. info
Výukové metody
Výuka probíhá v posluchárně N 41 formou přednášky doprovázené zvukovými ukázkami v týdenním cyklu podle semestrálního rozvrhu.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce, která proběhne ústní formou:
1.) Spolehlivá orientace v hlavních směrech vývoje evropské hudební kultury včetně znalosti její periodizace.
2.) Znalost charakteristiky hlavních žánrů, hudebních druhů a forem jednotlivých vývojových epoch včetně jejich spolehlivé audiální a grafické identifikace.
3.) Orientace v širším kulturním a filozofickém zázemí jednotlivých epoch včetně znalosti teoretických a estetických reflexí.
4.) Znalost základních údajů o významných představitelích jednotlivých vývojových epoch.
5.) Orientace v pramenné základně a ve stavu bádání, znalost základní literatury k jednotlivým tematickým okruhům, znalost hlavních edic apod.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
V lichém roce vypsáno pouze pro studenty s dosud neúspěšným ukončením předmětu z předchozího šk. roku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/VH_801a