VH_03b Přehled dějin hudby II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs se zaměří na klíčové kapitoly dějin hudby po roce 1740. Důraz bude položen na témata, jež jsou v hudební historiografii považována za problematická či kontroverzní.
Osnova
 • 1. Opera seria × buffa, Gluckova operní reforma. 2. Nástup klasicismu. Klasický orchestr, typické formy. 3. L. v. Beethoven. Symfonický ideál, smyčcový kvartet. 4. Problematika národních škol, politicky angažovaná hudba. 5. Vybrané fenomény hudby 19. století: postava génia, virtuozita, exotismus. 6. R. Wagner a vliv jeho koncepce hudebního dramatu. 7. Česká moderní hudba. 8. Filozofie Nové hudby: dvě větve. Dodekafonie, serialismus × neoklasicismus. 9. Hudba a technika. Problematika masových médií, elektroakustická hudba. Tón – zvuk – multimédia. 10. Postmoderní hudba jako útočiště poválečné avantgardy. Aleatorika, hudební divadlo, rehabilitace emocionality. 11. Redukcionismus, minimalismus, postminimalismus? 12. Hudba a kulturní průmysl. Nonartificiální hudba, filmová a herní hudba. 13. Hledání autenticity – současná hudební centra a osobnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • Die Musik des 18. Jahrhunderts. Edited by Carl Dahlhaus. 2. Aufl. Laaber: Laaber-Verlag, 1994. vi, 434 s. ISBN 3-89007-035-3. info
 • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, spol. s r.o., 1993. 189 s. ISBN 80-85300-26-5. info
 • DAHLHAUS, Carl. Die Musik des 19. Jahrhunderts. 2. vyd. Laaber: Laaber-Verlag, 1989. 360 s. Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 6. ISBN 3-89007-036-1. info
 • ROSEN, Charles. The classical style : Haydn, Mozart, Beethoven. London: Faber and Faber, 1971. 467 s. : i. ISBN 0-571-10234-4. info
  doporučená literatura
 • EINSTEIN, Alfred. Hudba v období romantizmu. Bratislava: OPUS, 1989. ISBN 80-7093-003-9. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W.A. Mozartovi. 2. dopl. vyd. Praha: Supraphon, 1988. 253 s. info
 • Sonata forms. Edited by Charles Rosen. Rev. ed. New York: W.W. Norton, 1988. 415 s. ISBN 0393302199. info
 • VYSLOUŽIL, Jiří. Hudobníci 20. storočia : Hudebníci 20. století (Orig.). Translated by Július Pašteka. 1. vyd. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1964. 457 s. info
Metody hodnocení
V předmětu je vyžadována min. 50% docházka. Kolokvium proběhne formou ústní zkoušky, jejíž součástí bude poslechová identifikace skladeb představených v rámci kurzu. Seznam povinných skladeb je uveden níže v sylabu předmětu.
Informace učitele
Povinné skladby k poslechovému testu (součást ústní zkoušky) 1. W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra. 2. L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur, „Eroica“, 1. a 2. věta. 3. L. van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur, op. 68, „Pastorální“, (celý cyklus). 4. L. van Beethoven: Velká fuga B dur op. 133 pro sm. kvarteto 5. N. Paganini: Capriccio č. 24 (Tema con variazioni) pro sólové housle 6. C. M. von Weber: Freischütz (Čarostřelec). Finale 2. jednání, scéna „Milch des Mondes fiel auf's Kraut“ (Agathe, Annchen, Max). 7. R. Wagner: Tristan und Isolde, předehra. 8. V. Novák: V Tatrách. 9. J. Suk: Pohádka, op. 16. Suita ze scénické hudby k dramatu J. Zeyera: Radúz a Mahulena. 10. A. Schönberg: Pierrot lunaire. 11. I. Stravinskij: Svěcení jara (Rite of the Spring). 12. I. Xenakis: Metastaseis (1953) 13. H. M. Górecki: Symfonie č. 3, 2. věta. 14. A. Schnittke: Concerto grosso pro 2 housle, cembalo a preparovaný klavír č. 1, 1. věta. 15. S. Reich: Different Trains (1988). 16. A. Pärt: Fratres.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/VH_03b