VH_03a Přehled dějin hudby I.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehled vývoje a stylových proměn evropské hudební kultury od vzniku křesťanského bohoslužebného zpěvu až do 1. pol. 18. století z hlediska historického, hudebně teoretického i sociologického.
Osnova
 • Souhrnná osnova předmětu a podrobnější sylaby k jednotlivým tematickým okruhům jsou uloženy v IS v oddíle Studijní materiály k předmětu Přehled dějin hudby I (VH-03a).
Literatura
  doporučená literatura
 • EVERIST, Mark. French motets in the thirteenth century : music, poetry and genre. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xiv, 199. ISBN 0521395399. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
 • Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Laaber: Laaber-Verlag, 1989. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W.A. Mozartovi. 2. dopl. vyd. Praha: Supraphon, 1988. 253 s. info
 • Musikgeschichte in Bildern. Band 3, Musik des Mittelalters und der Renaissance. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966. info
 • NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny husitského zpěvu. Kn. 6, Texty. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce:
1.) Spolehlivá orientace v hlavních směrech vývoje evropské a české hudební kultury včetně znalosti její periodizace. 2.) Znalost charakteristiky hlavních žánrů, hudebních druhů a forem jednotlivých vývojových epoch. 3.) Orientace v širším kulturním a filozofickém zázemí jednotlivých epoch včetně znalosti teoretických a estetických reflexí. 4.) Znalost základních údajů o významných představitelích jednotlivých vývojových epoch. 5.) Orientace v pramenné základně a ve stavu bádání, znalost základní literatury k jednotlivým tematickým okruhům, znalost hlavních edic apod.
Informace učitele
Další literatura:
Apel, Willy: Medieval Music, Wiesbaden-Stuttgart 1986 Gregorian Chant, Indiana University Press Bloomington 1958 Bossuyt, Ignace: Die Kunst der Polyphonie, Zürich 1997 Bukofzer, Manfred F.: Hudba v období baroka, Bratislava 1986 Cocker, Richard L.: A History of Musical Style, New York 1986 Černý, Jaromír: Studie k problematice starší české hudby ve sbornících Miscellanea Musicologica Eggebrecht, Hans Heinrich: Musik im Abendland, München 1991 Gülke, Peter: Mönche, Bürger, Minnesänger. Musik in der Gesselschaft des europäischen Mittelalters, Leipzig 1973 Roche, Jerome & Elisabeth: The Dictionery of Early Music, New York 1981 The New Oxford History of Music, 1 - 6, London - New York Příslušná hesla v hlavních muzikologických encyklopediích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VH_03a