VH_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pavlica (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–10:50 N43, Út 10:00–10:50 N42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámeni se s problematikou starší české hudby. Důraz bude kromě faktografických údajů kladen také na kritické zhodnocení relevantní literatury a poslechovou orientaci. Přednáška se bude věnovat jak hudbě autorů pocházejících z českých zemí, tak hudbě skladatelů českého původu, kteří působili mimo země koruny české. Pozornost bude věnována rovněž tvorbě komponistů cizího původu, kteří pobývali v českých zemích. Stranou nezůstanou ani autoři, jejichž skladby byly na repertoáru v českých zemích - v chrámech, šlechtických kapelách etc. Vše bude posuzováno v kontextu evropské hudby 17. a 18. století.
Osnova
 • 1. Hudba v českých dějinách do roku 1420
 • 2. Hudební kultura mezi husitstvím a Bílou horou (1420 - 1620)
 • 3. Hudba v období baroka (1620 - 1740)
 • Úvod do problematiky. Politické, náboženské, sociální a kulturní poměry v polovině 17. století. A. V. Michna z Otradovic. Kancionály, V. Holan-Rovenský
 • Skladebné principy barokní hudby, vztah homofonie-polyfonie. Čeští kontrapunktici. B. M. Černohorský. J. Zach. J. N. Seger a jeho škola Duchovní hudba pěstovaná v duchovních řádech. Jezuité, piaristé. Skladebné formy - duchovní píseň, oratoria, sepolcra, mše. Š. Brixi, F.X. Brixi. F. I. Tůma. J. A. Plánický
 • Čeští kantoři, lidová hudba. Pastorely. Hudební rod Kopřivů v Citolibech. Čechy v hudebním cestopise 18. věku Ch. Burneyho Hudební život v Praze, vznik Hudební akademie. Kanonizace Jana Nepomuckého, musica navalis. Zámecké kapely v Čechách a na Moravě I. Zámecké kapely v Čechách a na Moravě II. Barokní opera v zemích České koruny a ve Vídni. Metastasiovský typ, libreta, typologie, operní společnosti. Opera v Holešově a Brně. Fenomén barokního divadla v Českém Krumlově
 • Korunovace Karla VI. v r. 1723 - Praha, Znojmo. Fux-Zelenka-Caldara Zámecká kultura v Jaroměřicích nad Rokytnou a hrabě Johann Adam Questenberg. Zásadní význam bádání V. Helferta Hudební život v Jaroměřicích a František Václav Míča. Ostatní hudebníci rodu Míčů, spory o autorství Sinfonie in Re Hudba na dvoře olomouckých biskupů. P. J. Vejvanovský, F. I. Biber, V. M. Gurecký
 • Vztahy Olomouce s Vídní a ostatními evropskými hudebními centry. J. H. Schmelzer, A. Poglietti
 • Tvorba J. D. Zelenky. Teoretické spisy o hudbě - Janovka, Vogt, Kircher, Fux
 • Působení F. Bendy a J. A. Bendy v Německu
 • J. V. Stamic v Mannheimu a jeho vliv na vznik tzv. mannheimské školy. F.X. Richter, J. Čart
 • Josef Mysliveček a opera seria, vztah k Mozartovi
 • Hudební život v Praze v době pobytů W. A. Mozarta, F. X. Dušek, J. Dušková, J. K. Kuchař ad. Premiéry Mozartových oper v Praze Úpravy Mozartových skladeb v českých zemích - pro dechové harmonie, pro chrámové účely, klavírní výtahy jeho děl. F. X. Němeček a jeho monografie o Mozartovi
 • "Česká kolonie" ve Vídni I. - J. K. Vaňhal, F. A. Míča, L. Koželuh, bratři Vraničtí, F.V. Kramář-Krommer, ad.
 • "Česká kolonie" ve Vídni II. - V. Jírovec, J. V. H. Voříšek, C. Czerny. K. Dittersdorf a jeho působení v českých zemích
 • Mozartovská tradice v Čechách v 1. pol. 19. stol. Založení pražské konservatoře. V. J. Tomášek a jeho žáci. J. N. A. Vitásek - dómský kapelník, první ředitel varhanické školy v Praze
 • Hudební teorie, Dlabač. Beethoven v Praze. Hudebně-estetické spory mezi mozartovci a beethovenovci
 • Hudební život na Moravě. Vyznívání zámeckých hudebních kultur - hudba v Náměšti nad Oslavou. Brno. Osobnost skladatele, kapelníka a teoretika G. Riegera
 • Hudební život ve městech a na venkově. Kantoři. J. J. Ryba, jeho činnost kompoziční a teoretická
 • Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, chrámová hudba v českých zemích v období vrcholného klasicismu a počátku romantismu.
 • Biedermeier v hudbě? J. N. A. Vitásek, R. Führer
 • Češi ve Francii - J. L. Dusík, A. Rejcha
Literatura
 • PERUTKOVÁ, Jana. Caldarova opera L' Amor non ha legge pro hraběte Questenberga aneb "Horší nežli čert je to moderní manželství". Musicologica Brunensia, SPFFBU, H 41. Brno: Masarykova universita, 2007, roč. 2006, H 41, s. 125-146, 21 s. ISSN 1212-0391. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven. Hudební věda. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2007, XLIV, č. 1, s. 5-36, 31 s. ISSN 0018-7003. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Hudebně rétorické figury v gratulační serenatě Der glorreiche Nahmen Adami (Slavné jméno Adamovo) F. V. Míči. In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia. Prešov: Súzvuk, 2006. s. 111-126, 15 s. ISBN 80-89188-14-1. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Biografická skica o Janu Adamu Míčovi. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2005, roč. 2005, č. 6, s. 47-52. ISSN 0862-8505. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Opera seria na Moravě ve 40. letech 18. století se zvláštním zřetelem na operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou. htpp:// acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2005, č. 3, č. 2005, s. 1-6. ISSN 1214-5955. info
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • BERKOVEC, Jiří. Jakub Jan Ryba. Vyd. 1. Praha: H & H, 1995. 172 s., [1. ISBN 80-85787-97-0. info
 • PERUTKOVÁ-DVOŘÁKOVÁ, Jana. Hudební život v Jaroměřicích nad Rokytnou v 18. století a František Václav Míča. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994, roč. 1994, 5-6, s. 129-141. ISSN 0862-8505. info
 • MACEK, Petr. Musica ac societas (1740 - 1815). Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1989, řada 24. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1047-9. info
 • PEČMAN, Rudolf. Die Mannheimer Schule und Josef Mysliveček. In Beitraege zur Mittelrheinischen Musikgeschichte 31. Mainz: B. Schott, 1993. s. 75-83. ISBN 3-7957-1333-1. info
 • PEČMAN, Rudolf. Johann Christian Bach und Josef Mysliveček. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč. 1993, H 25, s. 25-31. ISSN 0231-522X. info
 • NOVÁK, Vladimír a Ludmila MAŠLANOVÁ. Musicae navales Pragenses. Praha: Národní knihovna v Praze, 1993. 178 s. ISBN 80-7050-151-0. info
 • SEHNAL, Jiří. Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1993. 122 s. ISBN 8090003125. info
 • KALISTA, Zdeněk. Tvář baroka : poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 172 s. ISBN 8004253857. info
 • MACEK, Petr. Franz Xaver Richter. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1989. 72 s. Kdo byl kdo na Kroměřížsku, sv. 5. ISBN 0000. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
 • BOHADLO, Stanislav. Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. III : Materiály k dějinám hudby, sociologie a estetiky. III, Období baroka (Variant.). Vyd. 1. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1988. 153 s. info
 • BERKOVEC, Jiří. České pastorely. Praha: Supraphon, 1987. info
 • VÍT, Petr. Estetické myšlení o hudbě : (České země 1760-1860). Praha: Academia, 1987. 99 s. info
 • Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu : hudebněvědná konference k 100. výročí narození pokrokového vědce a člověka, Brno 27.-28. února 1986. Edited by Rudolf Pečman. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1987. 127 s. : i. info
 • LUDVOVÁ, Jitka. Česká hudební teorie 1750-1850. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 119 s. info
 • GRADENWITZ, Peter. Johann Stamitz :Leben - Umwelt - Werke. Wilhelmshaven: Heinrichshofen's Verlag, 1984. S. 187-455. ISBN 3-7959-0342-4. info
 • BOHADLO, Stanislav. Bernard Artophaeus učitel B.M. Černohorského [Bohadlo, 1979]. Edited by Rudolf Pečman. 1979. [3], 262 s. info
 • PLICHTA, Alois. O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700-1752. Jaroměřice nad Rokytnou, 1974. info
 • KAMPER, Otokar. Hudební Praha v XVIII. věku. Praha, 1936. info
 • HELFERT, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy [1-21290/1]. Brno: Filosofická fakulta, 1929. info
 • HELFERT, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 2. Díl 1, Gota, 1750-1774 [1-21290/1,2]. Brno: Filosofická fakulta, 1929. info
 • NETTEL, Paul. Musik-Barock in Böhmen und Mähren. Brno, 1927. info
 • KAMPER, Otakar. František X. Brixy : k dějinám českého baroka hudebního. V Praze: Mojmír Urbánek, 1926. 124 s. info
 • HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích : Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916. info
Výukové metody
Přednášky s hudebními ukázkami.
Metody hodnocení
Přednáška. Zkouška (písemnou formou) zahrnuje i poslechovou část.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení formou zkoušky je určeno jednooborovým studentům.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/VH_807