HV_05a Harmonie I.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Romana Klementová (přednášející)
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student ovládne základní pravidla harmonizace basu a melodie s užitím kvintakordů. Mimo praktických dovedností - vypracování příkladů a jejich reprodukce na klavíru - je schopen využít získaných poznatků při analýze hudebního materiálu.
Výstupy z učení
Student bude schopen zharmonizovat melodii a analyzovat jednodušší harmonický průběh hudebních děl.
Osnova
  • kvintakordy a jejich obraty a jejich použití při harmonizaci
  • pravidla harmonizace basu
  • harmonizace melodie
  • příklady - analýza
Literatura
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0. info
Výukové metody
Předmět kombinuje formu přednášky a semináře, je doplněn procvičováním a využívá domácích úkolů.
Metody hodnocení
Závěrečné kolokvium zahrnuje část písemnou a ústní, prokazují se znalosti a dovednosti ve všech zmíněných oblastech - harmonizace basu i melodie, reprodukce na klavíru i rozbor konkrétního hudebního materiálu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HV_05a