HV_23a Hudební analýza I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 N41, kromě Po 4. 11.
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_01b Hudební historiografie && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. && VH_03a Dějiny hudby I. && VH_03b Přehled dějin hudby II. && VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. && VH_05b Harmonie II. ))&& VH_07 Hudební akustika && VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Metody a různé koncepční přístupy k hudební analýze.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1) rozeznat a vysvětlit základní hudebně-analytické přístupy 2) definovat jednotlivé hudební epochy z hlediska struktury kompozičního jazyka v rámci jednotlivých forem 3) analyzovat vokální, instrumentální a vokálně-instrumentální hudbu 4) interpretovat texty z vybraných hudebněteoretických traktátů
Osnova
 • Seminář je strukturován v rámci čtyř základních témat:
 • Mikrotektonika
 • Makrotektonika
 • Analytická harmonie
 • Melodika
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTĚDROŇ, Miloš. Základy polymelodiky : (12 analýz). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 143 s. ISBN 8021004452. info
 • ŠTĚDROŇ, Miloš. Základy mikrotektoniky : 9 analýz. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1991. 102 s. ISBN 8021002379. info
  doporučená literatura
 • ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček: 2. smyčcový kvartet "Listy důvěrné". Úvahy před kritickým vydáním. In Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference. Brno-Praha: Konzervatoř Brno, Togga Praha, 2006. s. 55-61, 7 s. ISBN 80-87005-00-7. info
 • ŠTĚDROŇ, Miloš. Analytische Bemerkungen zur Kantate nach Texten von Thomas Bernhard und Andreas Gryphius von Lukas Haselböck. In Kunst und Musik in der Literatur - Ăsthetische Wechselbeziehungen in der österreischischen Literatur der Gegenwart. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag, 2005. s. 159-162, 4 s. ISBN 3-7069-0286-9. info
 • FUKAČ, Jiří. Hudební analýza, její problémy a "stará hudba" [The musical analysis, its problems and the "ancient music"]. Zpravodaj Společnosti pro starou hudbu, Praha: Společnost pro starou hudbu, 1987, není, č. 3, s. 11-19. info
Výukové metody
Semináře, průběžné domácí úkoly, skupinové úkoly
Metody hodnocení
zápočet je udělen na základě docházky a průběžně plněných úkolů
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HV_23a