UJA333 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
doc. Halyna Myronova, CSc. (cvičící)
Mgr. Bc. Eva Reutová (cvičící)
Garance
doc. Halyna Myronova, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Výstupy z učení
Výstupem je bakalářská práce.
Osnova
  • Odevzdání hotové oborové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Literatura
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
irelevantní
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity po odevzdání práce, která splňuje příslušná formální kriteria. Diplomová práce je pak ohodnocena na základě výsledku obhajoby a na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Informace učitele
Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce. Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.