CJBA11 Jazykový zeměpis v praxi

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 N43, kromě Čt 16. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
1) hlubší seznámení s Českým jazykovým atlasem a s jeho významem pro poznání vývoje národního jazyka;
2) seznámení s areálovou lingvistikou, s jejím vývojem a metodami;
3) seznámení se specifiky české dialektologické školy a s jejím přínosem pro areálovou lingvistiku;
4) osvojení si práce s konkrétními mapami Českého jazykového atlasu;
5) získání schopnosti využít získaných poznatků při práci s jazykovým materiálem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout a popsat problematiku areálové lingvistiky, její vývoj a metody;
- shrnout a popsat specifika české dialektologické školy a a její přínos pro areálovou lingvistiku;
- získané poznatky aplikovat při práci s konkrétními mapami Českého jazykového atlasu;
- na základě získaných poznatků samostatně pracovat s jazykovým materiálem.
Osnova
 • 1. Areálová lingvistika: vývoj a metody.
 • 2. Areálová lingvistika v rámci českého národního jazyka.
 • 3. Český jazykový atlas v kontextu jazykových atlasů slovanských a neslovanských.
 • 4. Nářeční jevy v areálovém zobrazení: a) lexikální, b) slovotvorné, c) morfologické d) hláskoslovné.
 • 5. Odraz kontaktů s okolními jazyky v dialektech českého národního jazyka.
 • 6. Význam Českého jazykového atlasu pro poznání jazyka soudobého, zejména běžně mluveného.
 • 7. Součástí seminární výuky je návštěva dialektologického pracoviště.
Literatura
 • BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 507 s. ISBN 8020000135. info
 • BALHAR, Jan. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 626 s. ISBN 8020000135. info
 • Český jazykový atlas 1. Praha: Academia 1992 (dotisk 2004). ISBN 80-200-0014-3
 • Český jazykový atlas 2. Praha: Academia 1997. ISBN 80-200-0574-9
 • Český jazykový atlas. 3. Edited by Jan Balhar. Vyd. 1. Praha : Academia, 1999. 577 s. ISBN 80-200-0654-0.
 • Český jazykový atlas. 5. Edited by Jan Balhar. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. 680 s. ISBN 8020013393.
 • BĚLIČ, Jaromír. Nástin české dialektologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 463 s. info
 • CHLOUPEK, Jan. Aspekty dialektu. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971. 134 s. URL info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • KELLNER, Adolf. Úvod do dialektologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 113 s. URL info
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
Výukové metody
Výklad vyučujícího, diskuze o problémových otázkách, cvičení (též na základě domácí přípravy). Exkurze na dialektologické pracoviště.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast (diskuze) v semináři, splněná docházka (max. 3 absence), prezentace seminární práce zpracovávající dílčí dialektologický problém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJBA11