ETMA132 Etnologie v praxi

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na získání praktických zkušeností a dovedností, které student získá při aplikování svého znalostního potenciálu ve vybraných paměťových, kulturních a výzkumných institucích, stejně jako v neziskovém sektoru (muzea, památková péče, archivy, pracoviště Akademie věd ČR, instituce věnující se dokumentaci a prezentaci lidové kultury a kulturního dědictví, veřejně-prospěšné organizace využívající aplikovanou etnologii). Individuální výběr stáže podléhá schválení učitelem.
Výstupy z učení
Během praxe v délce 10 pracovních dnů se v základech seznámí s praktickým chodem instituce, její odbornou profilací a posláním, základními oblastmi působnosti. Po absolvování kurzu bude student vybaven znalostmi a praktickými zkušenostmi a dovednostmi, které může uplatnit po ukončení studia etnologie při výběru svého profesního uplatnění.
Osnova
  • 1. Působnost instituce, předpisy a právní normy definující její poslání.
  • 2. Identifikace základních aktivit rozvíjených v oblasti dokumentace, péče, ochrany a prezentace lidové kultury a kulturního dědictví.
  • 3. Praktické zapojení do vybraných aktivit.
Literatura
    doporučená literatura
  • MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 185 s. ISBN 978-80-210-6986-2. Digitální knihovna FF MU info
  • BERÁNKOVÁ, Helena. Lidová kultura v muzeu : sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. 219 s. ISBN 9788070284025. info
Výukové metody
Praxe, písemná zpráva (potvrzení instituce + písemná zpráva v délce do 2 stran se zaměřením na: a) přínos praxe pro vlastní studium etnologie, popř. přínos pro zpracování diplomové práce; b) přínos praxe pro vlastní směřování po ukončení vysokoškolského studia a oslovení potenciálních zaměstnavatelů.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/ETMA132