PGM101 Inovace v české škole

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kurzu jsou diskutovány otázky inovací, změny a rozvoje ve školství na pozadí teorií inovace a organizačních teorií. Prezentována je teorie změny a inovací. Dále jsou diskutovány inovativní proudy v českém školství po roce 1989 v kontextu vývoje právního, politického a společenského rámce změn. Jsou diskutovány rozmanité koncepce rozvoje českého školství i činnost neziskových organizací a aktivity na úrovni jednotlivých škol. Zvláštní pozornost je věnována procesům změny na úrovni práce školy a učitele.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování kurzu schopni:
- porozumět a vysvětlit podstatu inovativních procesů ve školství a vzdělávání;
- interpretovat úspěšné a neúspěšné inovativní a reformní pokusy;
- navrhovat intervence do školské a vzdělávací reality podporující zavádění a šíření inovací.
Osnova
 • Inovace a inovační procesy a jejich podstata.
 • Inovace ve vzdělávání a reforma školské soustavy po r. 1989. Společenský kontext reformy.
 • Inovace a rozvoj a kvalita školy. Koncepty "school improvement", "school development" a "učící se škola". Klíčové oblasti chodu školy a změna a inovace v nich.
 • Inovace v práci učitele. Osobnostní, pedagogicko-metodická a kulturní rovina inovace.
 • Podpora inovační procesů.
 • Inovativní hnutí a působení neziskového sektoru v oblasti vzdělávání.
Literatura
  povinná literatura
 • Strategie celoživotního učení ČR
 • RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 281 s. ISBN 80-86642-17-8. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
 • RÝDL, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 1994. 264 s., ob. ISBN 80-900035-8-3. info
  doporučená literatura
 • Bílá kniha : národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Variant.) : Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. info
 • Školská legislativa
 • Rámcové vzdělávací programy všech stupňů vzdělávání
 • časopisy Učitelské listy, Moderní vyučování
 • KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu :metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 228 s. ISBN 80-7178-695-0. info
 • ČERYCH, Ladislav. České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie : Program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. Praha: Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999. 88 s. ISBN 8021103124. info
 • Program podpory zdraví ve škole :rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 275 s., ta. ISBN 80-7178-263-7. info
 • RÝDL, Karel. Sebehodnocení školy :jak hodnotit kvalitu školy. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1998. 71 s. ISBN 80-86106-04-7. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • RÝDL, Karel. Cesta k autonomní škole :projekt NEMES k otázkám autonomie školy a učitele v evropském kontextu. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1996. 79 s. ISBN 80-901662-8-8. info
 • ČERVENKA, Stanislav. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? :o individuálních projektech škol. Edited by Miluše Havlínová. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1994. 126 s. ISBN 80-901662-2-9. info
 • ČERVENKA, Stanislav. Angažované učení. Praha: Tomáš Houška, 1992. 95 s. ISBN 80-900704-8-5. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace individuálního projektu.
Metody hodnocení
Prezentace individuálního projektu naplňující požadavky.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PGM101