DU5005 Pedagogická aktivita

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/2. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje prostor pro podíl na výuce Semináře dějin umění zejména v rámci propedeutických kurzů bakalářského studia - v 1. ročníku (tutoring), případně účast v semináři garantovaném akademickým pracovníkem, případně semestrální bloková výuka, mentorovaná akademickým pracovníkem. Pedagogická zkušenost nemá být založena na komplexní garanci semestrálního kurzu v celé jeho délce, cílem je asistence v nižších stupních Bc. studia a pouze dílčí vstupy do výuky.
Výstupy z učení
Studenti získá možnost osvojit a rozšířit si praktické dovednosti v rámci výuky; prostřednictvím pedagogické práce a mentoringu rozvinou své odborné znalosti; při práci se studenty prohloubí své komunikační dovednosti
Osnova
  • Osnova odpovídá individuálnímu charakteru výuky, tutoringu, případně organizace odborných exkurzí se studenty.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 170 s. ISBN 9788071822233. info
Výukové metody
Mentorování v rámci pedagogické aktivity.
Metody hodnocení
Hodnocení kvality a připravenosti individuálního podílu na výuce a práci se studenty.
Informace učitele
Alternativu ke splnění předmětu může představovat aktivní organizace domácí či zahraniční odborné exkurze s odbornou garancí akademického pracovníka.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/DU5005