CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Hanovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Juhasová (cvičící)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (cvičící)
Mgr. Pavla Svobodová (cvičící)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA2B/T01: Út 19. 9. až Pá 22. 12. Út 16:30–18:10 KOM 109, P. Svobodová, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
CJVA2B/01: Čt 8:00–9:40 L42, kromě Čt 16. 11., E. Juhasová
CJVA2B/02: Čt 12:00–13:40 L33, kromě Čt 16. 11., E. Juhasová
CJVA2B/03: St 14:00–15:40 K21, kromě St 15. 11., E. Juhasová
CJVA2B/04: Po 8:00–9:40 L31, kromě Po 13. 11., E. Juhasová
CJVA2B/05: St 12:00–13:40 L10, kromě St 15. 11., E. Juhasová
CJVA2B/06: St 10:00–11:40 L32, kromě St 15. 11., L. Hanovská
CJVA2B/07: St 8:00–9:40 L32, kromě St 15. 11., E. Juhasová
CJVA2B/08: Út 8:00–9:40 Virtuální místnost, kromě Út 14. 11., E. Juhasová
CJVA2B/09: Út 10:00–11:40 L33, kromě Út 14. 11., A. Suchomelová-Polomska
CJVA2B/10: St 8:00–9:40 L33, kromě St 15. 11., A. Suchomelová-Polomska
CJVA2B/11: Pá 10:00–11:40 L34, A. Suchomelová-Polomska
CJVA2B/12: Út 8:00–9:40 L33, kromě Út 14. 11., A. Suchomelová-Polomska
CJVA2B/13: Po 8:00–9:40 L33, kromě Po 13. 11., A. Suchomelová-Polomska
CJVA2B/14: Pá 8:00–9:40 L34, A. Suchomelová-Polomska
CJVA2B/15: Čt 10:00–11:40 L34, kromě Čt 16. 11., A. Suchomelová-Polomska
CJVA2B/16: Čt 8:00–9:40 L32, kromě Čt 16. 11., A. Suchomelová-Polomska
CJVA2B/17: Po 16:00–17:40 L41, kromě Po 13. 11., Š. Roušavá
CJVA2B/18: Po 14:00–15:40 L41, kromě Po 13. 11., Š. Roušavá
CJVA2B/19: St 12:00–13:40 L42, kromě St 15. 11., Š. Roušavá
CJVA2B/20: Po 10:00–11:40 L32, kromě Po 13. 11., Š. Roušavá
CJVA2B/21: Út 14:00–15:40 L34, kromě Út 14. 11., J. Lennon
CJVA2B/22: Út 10:00–11:40 Virtuální místnost, kromě Út 14. 11., E. Juhasová
CJVA2B/23: Út 16:00–17:40 L42, kromě Út 14. 11., L. Hanovská
CJVA2B/24: St 10:00–11:40 L34, kromě St 15. 11., M. Šindelářová Skupeňová
CJVA2B/25: Út 18:00–19:40 L42, kromě Út 14. 11., L. Hanovská
CJVA2B/26: Út 12:00–13:40 L31, kromě Út 14. 11., L. Hanovská
CJVA2B/27: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Juhasová
Předpoklady
(( FAKULTA ( FF )&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&( FORMA ( P ))&&(! SEMESTR ( 1 ))&&(! PROGRAM ( B - AJ_ )||! PROGRAM ( B - AJA_ )||! PROGRAM ( B - MA )||! PROGRAM ( N - AJU_ )||! PROGRAM ( N - SAKS_ )||! PROGRAM ( N - DUA_ )||! PROGRAM ( N - AJ_ )||! PROGRAM ( N - AJA_ )||! PROGRAM ( N - SAKSA_ )||! PROGRAM ( N - PAJ_ )||! OBOR ( AJ )||! OBOR ( AJA )||! OBOR ( AJU )||! OBOR ( PAJ )))||( FAKULTA ( CST )&&( OBOR ( MUSFF ))))
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům PREZENČNÍHO studia DRUHÉHO A VYŠŠÍHO semestru. Ve výjimečných případech jej můžou navštěvovat studenti KOMBINOVANÉHO studia. Předpokládá se vstupní úroveň alespoň B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 405 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 333/405, pouze zareg.: 10/405, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/405
Cíle předmětu
Kurz CJVA2B směřuje k dosažení úrovně B2 ERR (Evropského referenčního rámce). Na konci kurzu by studenti měli být schopni porozumět hlavním myšlenkám poměrně komplexních textů na konkrétní i abstraktní témata, včetně odborných diskuzí v jejich oborech. Studenti by měli být schopni jazykové interakce s takovou mírou plynulosti a spontaneity, která umožňuje komunikaci s rodilými mluvčími bez větších nároků a problémů pro obě strany. Studenti by měli být schopni vytvořit jasný a podrobný text o široké škále akademických/ profesních témat a vysvětlit svůj názor na aktuální otázky, přičemž by měli být schopni zvážit několik možností a vysvětlit jejich výhody a nevýhody.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - přednést krátkou prezentaci na téma ze svého oboru a vést k ní diskuzi - napsat abstrakt své prezentace - klást otázky týkající se akademických prezencí v různých oborech - napsat krátkou esej na základě akademického textu.
Osnova
 • Academic Orientation Places Professions Texts Cultures Images Events Sounds Groups Visions
Literatura
  povinná literatura
 • A II Seminar materials for the CJVA2B course
  doporučená literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
  neurčeno
 • Effective presentations. Edited by Jeremy Comfort. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2001. 80 s. ISBN 0-19-457065-7.
 • Giving presentations. Edited by Mark Ellis - Nina O'Driscoll. 6. impr. Harlow : Longman, 1997. 96 s. ISBN 0-582-06441-4.
 • Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 1995
 • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
 • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
Výukové metody
Mini-prezentace připravené studenty, projekty, diskuze na hodinách, četba odborných textů, gramatická cvičení.
Metody hodnocení
V kurzu je požadována účast na seminářích a plnění průběžných úkolů. Kurz je zakončen zkouškovými úkoly na úrovni B2 dle ERR. Zkouška ověřuje schopnost porozumění akademickým textům, schopnost napsat abstrakt a esej, přednést prezentaci a vést diskuzi.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zkoušku je možné skládat pouze během zkouškového období. Informace o uznávání zkoušek: Studenti, kteří již složili jinou zkoušku na úrovni B2 a vyšší, mohou zažádat o uznání předmětu pod kódem CJVA2U.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výstupní úroveň B2 podle ERR pro hodnocení jazyků.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJVA2B