DU2003 Seminář III: Teorie a praxe památková péče

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 3/20
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení do problematiky památkové péče. Diskutují se základní pojmy, klíčoví aktéři v odborné a laické debatě, historické proměny a vybraná kulturní specifika oboru, jakož i jeho aktuální témata, s důrazem na péči o architektonické dědictví a umělecká díla s ním spojená. Analyzují se, diskutují a problematizují aktuální vzorné i kontroverzní příklady památkové obnovy a údržby z nejrůznějších hledisek, od konzervátorského po společensko-politické.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- popsat v základních rysech historické proměny oboru památkové péče v euroamerickém kontextu, jeho hlavní cíle a paradigmata;
- charakterizovat klíčová témata současné rozpravy o památkách a kriticky je posoudit;
- porozumět metodě památkářské práce v terénu;
- rozumět fungování památkářských institucí v ČR a jejich odborným aktivitám;
- analyzovat technickou dokumentaci památkářských výkonů podle svého zaměření na konkrétní druh artefaktu (stavebně-historický průzkum, restaurátorská zpráva).
Osnova
 • 1. Památka a péče o památky, hmotné a nehmotné dědictví a další základní pojmy;
 • 2. Kořeny památkové péče v antice, ve středověku a raném novověku;
 • 3. Památková péče v 19. století;
 • 4. Památková péče na přelomu 19. a 20. století;
 • 5. Památková péče ve 20. století;
 • 6. Památková péče v Československu;
 • 7. Systém památkové péče v českých zemích po roce 1989;
 • 8. Chráněná území a rezervace, památková péče a ochrana přírody;
 • 9. Aktuální problémy památkové péče;
 • 10. Samostatná práce s odbornou textovou a grafickou dokumentací;
 • 11. Samostatná práce v terénu, studium artefaktu;
 • 12. Prezentace vlastního výzkumu v semináři a diskuse
Literatura
  povinná literatura
 • DVOŘÁK, Max. Katechismus památkové péče. Edited by Josef Štulc, Translated by Jaroslav Petrů. 2. české vyd., rozš. o ob. Praha: Národní památkový ústav, 2004. 195 s. ISBN 808623455X. info
 • HORÁČEK, Martin. Úvod do památkové péče. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 111 stran. ISBN 9788024446219. info
 • Miles Glendinning, The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation: Antiquity to Modernity, Milton Park 2013.
  neurčeno
 • KIBIC, Karel. Péče o architektonické dědictví : sborník prací. 1. vyd. Praha: Idea servis, 2009. 405 s. ISBN 9788085970678. info
 • CZUMALO, Vladimír. Péče o architektonické dědictví : sborník prací. 1. vyd. Praha: Idea servis, 2008. 170 s. ISBN 9788085970623. info
 • John H. Stubbs – Emily G. Makaš, Architectural Conservation in Europe and the Americas: National Experiences and Practice, Hoboken 2011.
Výukové metody
Teoretická příprava, prezentace, diskuse, samostatná práce v terénu a v odborné instituci koordinovaná garantem nebo cvičícím učitelem.
Metody hodnocení
1. Písemný test znalostí z dějin oboru a jeho současné situace, vycházející z osnovy předmětu a doporučené literatury.
2. Hodnocení písemné seminární práce, kriticky analyzující památkovou obnovu vybraného artefaktu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DU2003