KR005 Řecká syntax I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 C31
Předpoklady
KR004 Řecká mluvnice IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je systematické představení nominální syntaxe klasické řečtiny. Uvádí studenta do obecné problematiky pádové syntaxe, probírá všechny významnější fuknce jednotlivých pádů a přehledově nastiňuje také předložkový systém klasické řečtiny. Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen uplatnit probírané gramatické jevy při aktivním i pasivním překladu starořeckého textu. Předmět KR005 Řecká syntax I je součástí bloku předmětů profilujícího základu pro studijní program Klasický řecký jazyk a literatura, navazuje na kurz KR004 Řecká mluvnice IV a pokračuje kurzem KR006 Řecká syntax II.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat vývoj pádového systému z proto-indoevropštiny do klasické řečtiny;
- vysvětlit nejvýznamnější pádové funkce řeckého nominativu, genitivu, dativu, akuzativu a vokativu;
- identifikovat a aktivně vytvářet předložkové vazby;
- rozpoznat a správně přeložit bezpředložkové i předložkové vazby;
- překládat širší okruh řeckých textů díky nově nabytým gramatickým poznatkům.
Osnova
 • 1. Opakování souvětí podřadných, větných i polovětných struktur.
 • 2. Nominativ, vokativ a akuzativ předmětu.
 • 3. Příslovečný akuzativ.
 • 4. Dvojitý nominativ, dvojitý akuzativ.
 • 5. Atributivní a komplementární genitiv.
 • 6. Genitiv vztahu a odluky.
 • 7. Příslovečný genitiv.
 • 8. Dativ směru a vztahu.
 • 9. Dativ nepřímého předmětu.
 • 10. Příslovečný dativ.
 • 11. Předložky.
 • 12. Opakování.
Literatura
 • Horáček, F. - Chlup, R. (2012). Učebnice klasické řečtiny. Praha: Academia.
 • Smyth, H. W. (1956). Greek Grammar. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Humbert, J. (2004). Syntaxe grecque. Paris: Klincksieck.
 • Lindemann, H. - Färber, H. (2003). Griechische Grammatik, Teil II: Satzlehre, Dialektgrammatik und Metrik. Heidelberg: Carl Winter.
 • Basile, N. (2001). Sintassi storica del greco antico. Levante: Bari.
 • Adrados, F. R. (1992). Nueva sintaxis del griego antiguo. Madrid: Gredos.
 • Meier-Brügger, M. (1992). Griechische Sprachwissenschaft I: Bibliographie - Einleitung - Syntax. Berlin - New York: Walter de Gruyter.
 • Bornemann, E. - Risch, E. (1986). Griechische Grammatik. Frankfurt am Main - Berlin - München: Diesterweg.
 • Crespo, E. - Conti, L. - Maquieira, H. (2003). Sintaxis del griego clásico. Madrid: Gredos.
Výukové metody
Přednášky, četba a cvičení v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem, který ověřuje znalosti studenta z nominální syntaxe klasické řečtiny. Maximální délka trvání testu je 90 minut, k úspěšnému ukončení předmětu je nutná minimálně 70% úspěšnost.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/KR005