KSCA023 History of Chinese Literature

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Roman Shapiro, PhD (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Roman Shapiro, PhD
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 B2.43
Předpoklady
! NOWANY ( KSCA016 Čínská literatura I , KSCA017 Čínská literatura II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky jsou povinné pro studenty bakalářského programu oboru Kulturní studia Číny a doporučený i pro ostatní zájemce o čínskou literaturu. Po absolvování kurzu bude student schopen:
- popsat základní přehled vývoje čínské literatury od nejstarších dob až do dynastie Qing, přičemž jsou představeny klíčové žánry, nejvýraznější osobnosti a díla (v překladu).
- identifikovat kánon čínské literatury v historické perspektivě i v perspektivě jejího přijetí v Číně a na západě, jak kdysi tak v moderní době.
-rozlišit širší historické a kulturní souvislosti, včetně otázek společenského postavení autorů a příjemců literatury a způsobů šíření literatury a jejího uchovávání.
Osnova
 • 1. Úvod.
  • Povinná literatura: Hrdličková, Věna. Dějiny čínské klasické literatury. Praha: SPN, 1980.
  Mytologie.
  • Povinná literatura: Birrellová, Anne. Čínské mýty. Levné knihy KMa, 2006. ISBN 80-7309-379-0.
 • 2. Kniha písní; kanonizované starověké spisy
  Ši-king. Překlad R. Dvořák a J. Vrchlický.
 • Písně ze Chu - Qu Yuan.
 • 3. Písemnictví za Válčících států: filosofie a historie.
  Ukázky z Zhan guo ce: Hrdličková, Věna. Moudrost staré Číny. Praha, Portál 2002, str. 69–79.
 • 4. Literatura na hanském dvoře. Sima Qian.
  Překlady popisných básní (fu) in Literatura: sborník literatur Dálného východu I. Praha: Brody, 1999.
 • Lidová poezie yuefu.
  • Doporučená literatura: Charles H. Egan, "Reconsidering the Role of Folk Songs in Pre-T'ang Yüeh-fu development", T'oung Pao 86: 1-3 (2000) 47-99.
 • 5. Zrod „čínské lyriky“, próza raného středověku.
  • Povinná literatura: Kniha mlčení.
 • Poezie raného středověku - Tao Yuanming a Xie Lingyun.
  • Povinná literatura:
  Lin Wen-yüeh. Devět zastavení s čínskou básní. Praha: DharmaGaia, 1999.
  O. Lomová: Poselství krajiny (str. 21–64).
 • Počátek literární kritiky; literární antologie.
  • Povinná literatura: Liu Xie. Duch básnictví řezaný do draků (Wenxin diaolong). Překlad Oldřich Král. Praha: Brody, 2000.
 • 6. Buddhistická literatura.
  • Povinná literatura: Čínský, korejský a japonský buddhismus. Sestavil O. Král. Praha: Argo, 2011.
 • 7. Zlatý věk čínské poesie za dynastie Tang. Prosodie veršů. Příběh. Esejistika.
  • Doporučená literatura:
  Stočes, Ferdinand. Nebešťan na zem vyhnaný. Život a dílo Li Poa (701–762). Praha: Mladá fronta, 2007. (2. rozšířené vydání)
  O. Lomová, Čítanka tangské poesie. Praha: Univerzita Karlova, 1995.
  Zpěvy staré Číny. Souborné vydání Mathesiových překladů. Československý spisovatel, Praha 1988.
 • 8. Literatura za Songů.
  Jara a podzimy. Devět básníků ze staré Číny. Překlad Jan Vladislav a Zlata Černá. Vydal J. Buchal / BB-art, Praha 2002. 2. vydání.
  Rozkvět městské kultury a vypravěčství.
  Faces of China, Three Strings, www.youtube.com/watch?v=MfpZC6akXPY

 • 9. Divadlo, nejstarší romány.
  Kuan Chan-čching. Letní sníh a jiné hry. Překlad Dana Kalvodová. Verše přebásnili Jana Štroblová a Jindřich Černý. SNKLHU, Praha 1960.
 • 10. Povídka a román v 17. stol.
  Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů. Překlad Jaroslav Průšek. Odeon, Praha 1991. 4. vydání.
  Pchu Sung-ling. Zkazky o šesteru cest osudu. Překlad J. Průšek. DharmaGaia, Praha 2004. 3. vydání.
  Jüan Mej. O čem Konfucius nehovořil. Překlad Lucie Olivová. Brody, Praha 2003.
 • 11. Literatura za dyn. Qing.
  Román v 18. a 19. století.
Literatura
  povinná literatura
 • OLIVOVÁ, Lucie, ed. Klenoty čínské literatury. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. info
 • BIRRELLOVÁ, Anne. Čínské mýty. 1. vyd. Praha: Levné knihy KMa, 2006. ISBN 80-7309-379-0. info
 • SŁUPSKI, Zbigniew a Olga LOMOVÁ. Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 140 s. ISBN 8024612674. info
 • Kniha mlčení : texty staré Číny. Edited by Oldřich Král. Vyd. 2., dopl. Praha: Mladá fronta, 1994. 237 s. ISBN 8020404821. info
 • LIN, Wen-yüeh. Devět zastavení s čínskou básní : 9 zastavení s čínskou básní (Přid.). Translated by Olga Lomová. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 1999. 159 s. : i. ISBN 80-85905-68-X. info
 • Zpěvy staré Číny : souborné vydání překladů, parafrází a ohlasů čínské lyriky. Translated by Bohumil Mathesius. V Praze: Československý spisovatel, 1988. info
  doporučená literatura
 • The Indiana companion to traditional Chinese literature. Edited by William H. Nienhauser - Charles Hartman - Scott W. Galer. Bloomington: Indiana University Press, 1998. xxxv, 547. ISBN 025333456X. info
 • ZHUANGZI. Vnitřní kapitoly. Edited by Oldřich Král. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 115 s. ISBN 8020703616. info
 • Zpěvy od Žluté řeky : výbor ze staré čínské lidové poezie [Práce, 1986]. Translated by Jaromír Vochala. Praha: Práce, 1986. info
 • Volání jeřábů :antologie čínské poezie 2. a 3. století. Edited by Zdenka Heřmanová, Translated by Milada Bláhová. 1. vyd. Kladno: Nezávislý novinář (IV), 1996. 61 s. ISBN 80-901539-9-2. info
 • TCHAO JÜAN-MING. Návraty [Tchao Jüan-ming, 1966]. Praha: Odeon, 1966. info
 • LOMOVÁ, Olga. Poselství krajiny :obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje. 1. vyd. Praha: DharmaGaia, 1999. 237 s. ISBN 80-85905-56-6. info
 • Čínský, japonský a korejský buddhismus. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. Základní texty východních náboženství 3. ISBN 978-80-257-0215-4. info
 • DU, Fu. Kam spěchají ty květy. Translated by Jan Vladislav. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 74 s. ISBN 8071854239. info
 • Starožitné zrcadlo : příběhy z doby Tchangů. Edited by Josef Fass. Praha: Odeon, 1977. info
 • WU ČCHENG-EN. Opičí král. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. 348 s. : i. info
  neurčeno
 • ZÁDRAPA, Lukáš a Michaela PEJČOCHOVÁ. Čínské písmo. Vydání první. Praha: Academia, 2009. 297 stran. ISBN 9788020017550. info
 • CHENG, Anne. Dějiny čínského myšlení. Translated by Helena Beguivinová - Olga Lomová - David Sehnal - Dušan Vávra. 1. vyd. Praha: DrahmaGaia, 2006. xv, 688. ISBN 8086685527. info
Výukové metody
Kurz je veden formou přednášky. Studenti jsou povinni průběžně číst překlady i zadanou sekundární literaturu.
Metody hodnocení
Posluchači se během semestru účastní se ústních testů. Tolerují se pouze 3 absence. Výsledky testů mohou ovlivnit závěrečné hodnocení. Atestace proběhne formou testu. Test se zaměří na znalost vyučované látky, dále čínských termínů (pasivní znalost znaků), žánrového zařazení a datace. (min. 70%) Před testem posluchači odevzdají vlastní rukou napsané (během semestru) povinné znaky.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Interaktivní osnova: https://is.muni.cz/auth/www/111742/Cinska_literatura.qwarp
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: DŮLEŽITÉ: Posluchači jednooborových Kulturních studií Číny povinně zapisují ZKOUŠKU, dvouoborových KOLOKVIUM.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/KSCA023