SP3004 Neurologie

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP3004/Kombi01: Pá 16. 9. 8:00–13:50 Virtuální místnost, P. Kachlík
SP3004/Prez01: Čt 16:00–16:50 učebna 30, kromě Čt 27. 10., P. Kachlík
SP3004/Prez02: Po 15:00–15:50 učebna 1, kromě Po 24. 10., P. Kachlík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy oboru neurologie.
Výstupy z učení
• Student zná základní pojmy z neurologie pro potřeby speciálních pedagogů;
• umí aplikovat získané poznatky při edukaci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • 1. Obecná neurologie
 • • Definice a náplň oboru;
 • • Anatomie a fyziologie nervového systému;
 • • Mozková kůra a kognitivní funkce;
 • • Neurologická diagnostika a vyšetření včetně pomocných vyšetřovacích metod;
 • 2. Speciální neurologie
 • • Neurovývojové poruchy s akcentem na problematiku ADHD a poruch autistického spektra (PAS);
 • • Dětské neurózy;
 • • Bolesti hlavy;
 • • Epilepsie;
 • • Ostatní problematika dětské neurologie.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠLAPAL, Radomír. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996. 42 s. ISBN 8085931176. info
  doporučená literatura
 • VÍTEK, Jiří. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 128 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-154-6. info
 • ŠLAPAL, Radomír. Vývojová neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 2007. 53 stran. ISBN 9788073151607. info
 • ŠLAPAL, Radomír. Komplexní postoj k léčbě epilepsií na prahu 3. tisíciletí - obecné principy. Causa subita. Praha: I.M.P., 2002, roč. 5, č. 5, s. 224 - 226. ISSN 1212-0197. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný test. Test obsahuje 30 otázek, 70% odpovědí musí být správně.
Informace učitele
Podrobné informace sdělí vyučující na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SP3004