ETBA110 Člověk a společnost

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět prezentuje kapitoly z tradiční sociální kultury jako primárního prostoru života člověka. Soustřeďuje se na každodenní projevy celospolečenského kontextu v minulosti, ale hledá také pokračující projevy v současné společnosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: definovat sociální kulturu; identifikovat projevy sociální kultury; interpretovat materiál v etnologickém kontextu; charakterizovat tradiční i současné obřady v holistickém pohledu; formulovat možnosti výzkumu sociální kultury; srovnat vývoj různých společností.
Osnova
 • 1. Obecný úvod do problematiky sociální kultury (tripartitní členění tradiční lidové kultury).
 • 2. Základní otázky vývoje, terminologie (matrilokalita, patrilokalita, polygamie, polyandrie, polygynie, iniciace, přechodové rituály ad.).
 • 3. Rodina a typy rodiny v historickém vývoji (velkorodina, nukleární rodina).
 • 4. Manželství a formy uzavírání sňatků.
 • 5. Svatba a svatební obřady.
 • 6. Narození člověka.
 • 7. Poslední věci člověka.
 • 8. Slavnosti a svátky výročního cyklu.
 • 9. Obřady, obyčeje a slavnosti ve vztahu k úrodě a sklizni.
 • 10. Církevní rok a obyčejová tradice. Vánoce. Velikonoce. Letnice. Kult svatých jako kalendář člověka.
Literatura
  doporučená literatura
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0. info
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. Translated by Lucie Kučerová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. vii, 194. ISBN 8072269003. info
 • FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2001. 277 s. ISBN 8070215038. info
 • VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály : systematické studium rituálů. Translated by Helena Beguivinová. Praha: Lidové noviny, 1997. 201 s. ISBN 8071061786. info
 • HORSKÝ, Jan a Markéta SELIGOVÁ. Rodina našich předků. Praha: Lidové noviny, 1997. 143 s. ISBN 80-7106-195-6. info
 • GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Nebe, peklo, svět : cesty k lidové kultuře středověku. Edited by Jaroslav Kolár. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1996. 524 s. ISBN 8085787415. info
 • FRAZER, James George. Zlatá ratolest. Edited by Josef Kandert, Translated by Erich Herold - Věra Heroldová-Šťoví. Vyd. 2. Praha: Mladá fronta, 1994. 632 s. ISBN 8020404880. info
 • FROLEC, Václav. Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 1988. info
 • GUREVIČ, Aron J. Kategorie středověké kultury : Katěgorii sredněvekovoj kultury (Orig.). Translated by Jaroslav [PhDr.] Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1975. 406 s., 49. info
  neurčeno
 • FRAZER, James George. Zlatá ratolest : druhá žeň. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2000. 294 s. ISBN 8086379213. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, čtení.
Metody hodnocení
Písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ETBA110