ISKM54 Digitální design bez bariér

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Pavlíček (přednášející)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Štefek (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude umět student vysvětlit, jaké výhody přináší inkluzivní design a přístupnost uživatelům se specifickými potřebami. Bude také umět charakterizovat potřeby jednotlivých skupin uživatelů se specifickými potřebami i asistivní technologie, které pro práci v digitálním prostředí používají. Absolvent předmětu také bude umět vyjmenovat, bariéry tito uživatelé nejčastěji narážejí, a tyto bariéry v digitálním rozhraní identifikovat. Bude umět posoudit míru závažnosti jednotlivých bariér a navrhnout opatření, jejichž aplikováním lze tyto bariéry zmírnit či zcela odstranit.
Osnova
  • uživatelé se specifickými potřebami (charakteristika, reálné potřeby ve vztahu k práci v digitálním prostředí…) asistivní technologie (charakteristika, typy, výhody, omezení..) principy inkluzivní designu přístupnost webu a aplikací uživatelsky vkládaný obsah praktické ukázky funkčních a v praxi užívaných řešení
Literatura
    doporučená literatura
  • KALBAG, Laura: Accessibility for everyone. ISBN 978-1-937557-61-4
  • PICKERING, Heydon: Inclusive Components: The Book. (http://book.inclusive-components.design/)
  • PICKERING, Heydon: Inclusive Design Patterns. ISBN 978-3-945749-43-2
  • COADY, Geri: Color Accessibility Workflows. ISBN 987-1-937557-57-7
Výukové metody
Předmět kombinuje úvodní informace do problematiky s praktickými cvičeními, diskuzemi o problematice a samostatnými či skupinovými projekty.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za aktivní účast a zpracování projektu. Konkrétní témata projektů a podmínky úspěšného ukončení budou upřesněny na úvodní hodině.
Informace učitele
Výuka bude probíhat každý týden v úterý od 14.00 do 15.40 v centru Teiresiás (KOM 106), Komenského náměstí 2.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ISKM54