ETBA106 Etnické procesy a Evropa II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
ETBA105 Etnické proc. a Evropa I
Pro vstup do předmětu je vyžadováno úspěšné ukončení předmětu ETBA105 Etnické procesy a Evropa I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět rozvíjí problematiku studia etnických procesů. Studenty seznamuje s etnogenezí Slovanů na území Evropy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat etnogenezi slovanských náírodů. Bude schopen analyzovat etnickou problematiku a etnické konflikty (Balkán).
Osnova
 • 1. Základní literatura (encyklopedie, slovníky, kompendia).
 • 2. Etnogeneze západních Slovanů (Češí, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, Polabané).
 • 3. Etnogeneze východních Slovanů (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci).
 • 4. Etnogeneze jižních Slovanů (Slovinci, Chorvaté, Srbové, Makedonci, Černohorci, Bulhaři).
 • 5. Etnografická rajonizace a diferenciace.
 • 6. Charakteristické projevy tradiční kultury.
Literatura
  doporučená literatura
 • MOSZYŃSKI, Kazimierz. Kultura ludowa Słowian. T. 2, Kultura duchowa. Cz. 2. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. info
 • MOSZYŃSKI, Kazimierz. Kultura ludowa Słowian. T. 1, Kultura materialna. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. info
 • MOSZYŃSKI, Kazimierz. Kultura ludowa Słowian. T. 2, Kultura duchowa. Cz. 1. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. info
Výukové metody
Přednášky, čtení.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předpokladem, podmínkou pro vykonání závěrečného písemného testu je splnění 6 úkolů zveřejněných v ELFu - studijní materiály a úkoly.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.