FJ1A052 Seminář k bakalářské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nezapisují posluchači, kteří seminář absolvovali v podzimním semestru.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Bakalářská diplomová práce
Osnova
  • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech (nahrávkách) z různých typů textů a jazykových registrů. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech (nahrávkách). Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Zápočet za odevzdanou bc. práci.
Informace učitele
Seminář zapisují pouze studenti, kteří budou obhajovat bc. diplomovou práci v podzimním semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Zapisují posluchači, kteří odevzdávají bc. diplomovou práci v jarním semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/FJ1A052