PV2B107 Novověká církevní diplomatika s ohledem na české země

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–8:50 B2.11, kromě Po 13. 11.
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalost typologie diplomatického materiálu a raně novověkého písma.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem bude seznámit studenty detailně s typy novověkého diplomatického materiálu církevní provenience, s nimiž je možné se běžně setkat v českých a moravských archivech, za účelem jeho správné identifikace a analýzy charakteristických znaků.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- analyzovat novověké písemnosti církevní provenience
- identifikovat jednotlivé novověké písemnosti církevní provenience z hlediska diplomatických kategorií
- rozeznat základní formální znaky písemností církevní provenience
- vytvářet strukturu písemností při zpracovávání specifických archivních fondů
Osnova
 • 1. papežská diplomatika s ohledem na české země (listiny, buly, supliky, motu proprio, apoštolské listy, nunciaturní zprávy);
 • 2. diplomatický materiál českých a moravských biskupství a arcibiskupství (úřední knihy a jejich typy, listiny a listy, patenty, vizitační protokoly);
 • 3. produkce písemností děkanátů a far v českých zemích (matriky; zpovědní seznamy)
 • 4. prostředí českomoravských klášterů a základní typologie jeho diplomatického materiálu (úřední knihy, diária a kroniky, nekrology, katalogy, listinná produkce);
Literatura
 • Jana Oppeltová: Narativní prameny vzniklé v prostředí premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko v Olomouci v 17. a 18. století, Slavme chvíli ..., Sborník k 70. narozeninám Jana Bistřického, M. Macková (ed.), Ústí nad Orlicí 1999, s. 83-121
 • Jan Pařez: Diplomatika a správa premonstrátské kanonie na Strahově v 16. století (1510-1586), SAP 53, 2003, s. 307-523
 • Tomáš Baletka: Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza (1497-1540), jeho kancelář a správa biskupských statků, SAP 54, 2004, s. 3-236
 • Thomas Frenz: Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit. Stuttgart 2000
 • Anna Skýbová: Arcibiskupská kancelář v Praze v letech 1561-1580, SAP 19, 1969, s. 457-494
 • VÁLOVÁ, Kateřina. Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého. 150 s. ISBN 8024404478. 2002. info
Výukové metody
Teoretický výklad s ukázkami diplomatického materiálu.
Metody hodnocení
Zápočet formou samostatné identifikace a analýzy vybraných typů diplomatického materiálu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PV2B107