JPN322 Teorie japonského jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN221 Japonský jazyk IV - výklad && JPN222 Japonský jazyk IV - cvičení
Kurzy JPN221 a JPN222
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní metodologií popisu systému japonského jazyka s přihlédnutím k různým jazykovým plánům. Studenti si osvojují základní principy lexikologické, fonetické, fonologické, morfologické, syntaktické a pragmatické analýzy moderní japonštiny. Hlavním teoretickým východiskem je funkčně-strukturální přístup k jazykovým formám.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
popsat systém moderního japonského jazyka;
vysvětlit základní jazykové jevy na příkladech z japonštiny;
aplikovat své dosavadní jazykové znalosti a vědomosti z obecné jazykovědy při metajazykovém zkoumání moderní japonštiny;
formulovat definice základních gramatických kategorií;
posoudit relevantnost různých lingvistických teorií pro potřeby popisu jazykových skutečností.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
  2. Základní východiska zkoumání jazyka a jazykověda
  3. Lexikum moderní japonštiny (goi)
  4. Fonetika: Východiska artikulační fonetiky (onsei)
  5. Fonologie: Základní pojmy a fonologické procesy v japonštině (on'in-ron)
  6. Morfologie: Slovotvorba a obohacování lexika japonštiny (keitai-ron)
  7. Klasifikace slovních druhů (hinši bunrui)
  8. Syntax a větná stavba japonštiny (tógo-ron)
  9. Pragmatika a užívání jazyka (gojó-ron)
  10. Přednáška hostujícího lektora
  11. Shrnutí a opakování probrané látky
  12. Závěrečná zkouška
Literatura
  doporučená literatura
 • KOIKE, Seiji. Úvod do gramatiky moderní japonštiny. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2010. 237 s. ISBN 9788073990503. info
 • O podstatě japonského jazyka. Watanabe, M. Praha, Karolinum, 2008
 • The Languages of Japan. Shibatani, M. Cambridge University Press, 1990.
  neurčeno
 • An Introduction to Japanese Linguistics. Tsujimura, N. New York, Blackwell Publishing, 1996.
 • The Handbook of Japanese Linguistics. Tsujimura, N. (ed.) New York, Blackwell Publishing, 1999.
 • Politeness strategies in cross-cultural perspective. Barešová I. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008.
 • The Japanese Copula, Forms and Functions. Narahara, T. New York, Palgrave Macmillan, 2002.
 • Keigo wa kowakunai. Inoue, F. Tokyo, Kodansha, 1999.
 • Nihongogaku kīwādo jiten. Koike, S. a kol. Tokyo, Asakura shoten, 1997.
Výukové metody
Přednášky, práce s materiály, cvičení lingvistických analýz.
Metody hodnocení
Písemný test. Podmínkou k udělení kreditů je minimálně 70%ní aktivní prezence.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Opakovaný zápis předmětu je možný na základě žádosti o výjimku, kterou musí schválit vyučující.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JPN322