PJ_SLAV15 Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Schopnost číst polské texty je vítána, ale není podmínkou, protože se pracuje s literárními texty, které jsou přeložené i do češtiny/slovenštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s fenoménem polské literární reportáže, přičemž se důsledně zaměřuje se na texty zachycující prostor postkomunistických zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a reflektující proměny, které se v něm odehrály za posledních třicet let, a problémy tížící tamní společnost. Zvláštní pozornost bude věnována otázce prostoru v literárním díle.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu budou posluchači schopni:
- vysvětlit teoretická východiska žánrů (literární) reportáž a cestopis a relevantních žánrových typů románu,
- používat koncepty a postupy geopoetiky a imagologie,
- zařadit vybrané autory reportážních próz do kontextu současné polské literatury,
- popsat společné a rozdílné rysy v zobrazení prostoru v analyzovaných dílech,
- kriticky uvažovat o přečtených textech.
Osnova
 • Předběžný seznam analyzovaných reportážních děl:
 • Ryszard Kapuściński: Impérium (CZ = dostupný je český překlad)
 • Andrzej Stasiuk: Cestou do Babadagu (CZ); Východ (CZ)
 • Lidia Ostałowska: Cikán je Cikán (CZ)
 • Ziemowit Szczerek: Přijde Mordor a sežere nás aneb Tajná historie Slovanů (CZ); Tatuaż z tryzubem (PL)
 • Margo (Małgorzata) Rejmer: Bukurešť: prach a krev (CZ)
 • Wojciech Górecki: Přípitek předkům (CZ); Planéta Kaukaz (SK = k dispozici slovenský překlad)
 • Filip Springer: Miedzianka: příběh zániku (CZ)
 • Witold Szabłowski: Tancujúce medvede (SK)
 • Jacek Hugo Bader: Kolymské denníky (SK)
 • Mariusz Szczygiel: Udělej si ráj (CZ)
 • Krzysztof Varga: Guláš z turula (CZ)
Literatura
 • BENEŠOVÁ, Michala, Renata DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: polská literární reportáž. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 202 stran. ISBN 9788024632827. info
 • 100/XX : antologia polskiego reportażu XX wieku. Edited by Mariusz Szczygieł. Wyd. 1. Wołowiec: Czarne, 2014. 871 s. ISBN 9788375365740. info
 • 100/XX : antologia polskiego reportażu XX wieku. Edited by Mariusz Szczygieł. Wyd. 1. Wołowiec: Czarne, 2014. 955 s. ISBN 9788375367249. info
 • 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła. Edited by Mariusz Szczygieł. 1. vyd. [Bratislava]: Premedia, 2014. 404 s. ISBN 9788081590368. info
Výukové metody
Společná diskuse na semináři, domácí četba zadaných ukázek z reportáží (v českém/slovenském překladu, případně v polštině).
Metody hodnocení
Student obdrží zápočet za pravidelnou aktivní účast na seminářích (povoleny jsou dvě absence, předběžně celkem 10 seminářů) a splněnou domácí přípravu.
Informace učitele
Při počtu méně než 5 zapsaných studentů může vyučující nejpozději v týdnu před zahájením semestru rozhodnout o zrušení kurzu či úpravě četnosti výuky.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2021.