PV2A312 Středověká latina II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
! PV2A210 Středověká latina II &&! NOW ( PV2A210 Středověká latina II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Středověká latina je kulturněhistorickým a jazykovým jevem, který v plné kontinuitě navazuje na latinský jazyk a latinskou literární kulturu antického starověku. Kurz středověké latiny demonstruje tuto kontinuitu a její nástroje a vysvětlí hlavní charakteristiky středolatinského jazyka a literatury jakožto nositelů duchovní kultury evropského i českého středověku. Demonstruje středověkou latinu rovněž jako jazyk historických pramenů a diplomatických památek. Shrne přehledné informace o pramenech a odborné literatuře k základnímu i dalšímu studiu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zorientovat se ve vývoji středověké latiny po stránce jazykové i literární
- s pomocí slovníků přeložit složitější středolatinské texty literárního i diplomatického charakteru
Osnova
 • Předmět a časové vymezení latinské medievistiky;
 • Historie studia středověké latiny;
 • Konstitutivní prvky středověké latiny;
 • Slovníky a další základní pomůcky ke středověké latině;
 • Stav latinského jazyka na sklonku římského imperia;
 • Merovejská latina;
 • Karolínská renesance;
 • Benediktinské kláštery raného středověku;
 • Insulární latina a její představitelé;
 • Christianizace českých zemí a začátky česko-latinské literatury;
 • Latina vrcholného středověku;
 • Formy a žánry středolatinské prózy;
 • Formy středolatinské poezie;
 • Duchovní poezie latinského středověku;
 • Světská poezie latinského středověku;
 • Seminář: četba, překlad a výklad vybraných literárních, především pak diplomatických textů.
Literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy university, 1995. 114 s. ISBN 8021010592. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Texty ke cvičením ze středověké latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 87 s. ISBN 8021010584. info
Výukové metody
Přednáška (50%) Seminář (50%)
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.