CJV_D_S Španělský jazyk pro doktorské studium

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
bez výuky. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Se requiere el nivel de conocimientos de español C1 según el MCER (Marco Común Europeo de Referencia) para hacer el examen o para hacerse reconocer éste.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
El objetivo de este curso es el de verificar el nivel C1 del estudiante según el MCER de español en el discurso académico escrito y el discurso académico oral.
Výstupy z učení
Kandidát bude schopen analyzovat a interpretovat odborné dokumenty, články. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací).
Osnova
  • Este curso no ofrece ningún tipo de horas lectivas, termina con el examen escrito o se puede hacer reconocer (véase los REQUISITOS más arriba).
Literatura
  • Graciela Vázquez Pereiro: Guía didáctica del discurso académico escrito, Edinumen 2000, ISBN: 8489756511
  • Doporučená literatura: Estrella Montolío: Manual práctico de escritura académica, vol I., II., III., Ariel S.A. 2001-2008, ISBN: vol.I: 8434428679, vol.II: 8434428687, vol.III: 8434428695
  • Graciela Vázquez Pereiro: Actividades para la escritura académica, Edinumen 2001, ISBN: 8489756546
  • REGUEIRO RODRÍGUEZ, María Luisa a Daniel M. SÁEZ RIVERA. El Español académico : guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco/Libros, 2013, 186 stran. ISBN 9788476358696. info
Výukové metody
Materiales de autoaprendizaje, bibliografía e instrucciones para consultar.
Metody hodnocení
Zkouška z cizího jazyka se skládá s písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

A) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti 3) metodologie 4) výsledky 5) diskuze 6) bibliografie

B) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů 2) teoretická východiska 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie 5) předběžné výsledky 6) očekávané či finální výsledky 7) diskuze 8) bibliografie

C) student předloží odborný článek, který sám napsal v daném cizím jazyce pro publikování v odborném periodiku

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném cizím jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.

Ústní část zkoušky má formu pohovoru a jednu z následujících podob:

A) diskuze se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut

B) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci

C) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: bez výuky.
Výstupní úroveň C1 podle ERR.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/CJV_D_S