LJ255 Samostatná četba (Seneca a Plinius Secundus)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit, zda jsou studenti schopni samostatně porozumět předepsanému textu z díla C. Plinia Secunda a L. Annaea Seneky.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni porozumět předepsaným pasážím (viz osnova) z díla C. Plinia Secunda a L. Annaea Seneky, přeložit je do češtiny a komentovat je z jazykového i věcného hlediska.
Osnova
 • Četba a překlad předepsaných pasáží, které se liší podle typu studijního plánu.
 • Vedlejší studijní plán (minor)
 • L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47.
 • C. Plinius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97.
 • Hlavní a jednooborový studijní plán (maior a completus)
 • L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47, 44, 28, 93, 98, 62, 101, 118.
 • C. Plinius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97.
 • Práce se slovníky, komentáři a gramatikami.
 • Jazyková analýza textu.
 • Povědomí o historických souvislostech děl.
Literatura
  doporučená literatura
 • SENECA. Tutte le opere : dialoghi, trattati, lettere e opere in poesia. Edited by Monica Natali - Aldo Marastoni - Ilaria Ramelli - Giovanni Reale. IV edizione. Milano: Bompiani, 2013. cxxiv, 150. ISBN 9788845290732. info
 • Selected Letters. Edited by Lucius Annaeus Seneca - Elaine Fantham. Oxford: Oxford University Press, 2010. xlii, 314. ISBN 0199533210. info
 • SENECA. Seneca : selected philosophical letters. Translated by Brad Inwood. 1st pub. in pbk. Oxford: Oxford University Press, 2010. xxiv, 409. ISBN 9780199575626. info
 • PLINIUS, Mladší. Dopisy [26634]. Praha: Svoboda, 1988. info
 • SENECA, Lucius Annaeus. Další listy Luciliovi. Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 332 s. info
 • SENECA, Lucius Annaeus. Výbor z listů Luciliovi. Translated by Bohumil Ryba. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1969. 282 s. info
 • SENECA, Lucius Annaeus. Z dopisů Senekových. Translated by Jiřina Otáhalová-Popelová. V Praze: Melantrich, 1946. 115 s. info
 • PLINIUS, Mladší. C. Plini Caecili Secundi Epistularum libri novem, Epistularum ad Traianum liber, Panegyricus : Epistularum ad Traianum liber (Variant.) : Epistularum libri novem (Variant.) : Panegyricus (Variant.). Edited by Mauriz Schuster. Lipsiae: B.G. Teubner, 1933. info
  neurčeno
 • SENECA. Briefe an Lucilius über Ethik. Edited by Franz Loretto. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2000. 134 s. ISBN 3150093759. info
 • SENECA. Briefe an Lucilius über Ethik. Edited by Heinz Gunermann. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1999. 151 s. ISBN 3150093740. info
 • SENECA, Lucius Annaeus. Lettres a Lucilius :sur l'amitié, la mort et les livres. Edited by Pierre Miscevic. Paris: Presses Pocket, 1990. 210 s. ISBN 2-266-03399-9. info
Výukové metody
Předmět se nevyučuje. Samostatná četba vybraných pasáží, používání slovníku a dalších pomůcek, v případě potřeby konzultace s vyučujícím.
Metody hodnocení
Znalost textu se dokládá překladem vybraných pasáží z latiny do češtiny a jejich jazykovým a věcným komentářem. Zkoušení je ústní, studenti mají čas na přípravu překladu. Zkoušení probíhá během zkouškového období i během semestru (v takovém případě je nutné se domluvit osobně nebo e-mailem).
Informace učitele
Jarní semestr 2020: kolokvium se bude realizovat distančně formou videokonference. Náplň zůstává nezměněná. Student se s vyučujícím spojí ve videohovoru, obdrží zadání, připraví si překlad textu a přednese jej vyučujícímu. Při videokonferenci budou mít obě strany zapnutou kameru. Videokonference bude probíhat pomocí jedné z těchto aplikací: Google Meet, Zoom, Teams.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.