DISM003 Teorie dramatu a divadla I: Filozofie dramatické kultury

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/6. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (přednášející)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje rozšiřování teoretických znalostí o filosoficky orientované koncepce (filosofie tragédie, filosofie hry atp.) v jejich aktuálních i historických podobách. Studenti se seznamují s jejich historickými významem i možnostmi dnešní interpretace.

Předmět je určen magisterským studentům KDS a je pro ně povinný.
Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- vysvětlit základní filosofické konceptualizace divadla;
- vztáhnout filosofické koncepty na současné divadlo.
Osnova
 • Počátky filosofických přístupů k divadlu (Aristotele x Platon)
 • Koncept katarze
 • Základní koncepce filosofice tragédie (Hegel, Schopenhaufer, Nietzsche)
 • Divadlo jako hra
 • Základní koncepce filosofie hry (Huizinga, Fink, Gadamer)
Literatura
  povinná literatura
 • GADAMER, Hans-Georg. Aktualita krásného : umění jako hra, symbol a slavnost. Translated by David Filip. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2003. 86 s. ISBN 8086138488. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře. Translated by Jaroslav Vácha. Vyd. 2., v edici Studie 1. Praha: Dauphin, 2000. 297 s. ISBN 8072720201. info
  doporučená literatura
 • EAGLETON, Terry. Sladké násilí : idea tragična. Translated by Marek Sečkař. Vydání první. Brno: Host, 2004. 391 stran. ISBN 8072941321. info
 • FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Edited by Miroslav Petříček. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1993. 268 s. ISBN 8020204105. info
 • FINK, Eugen. Oáza štěstí. Translated by Jiří Černý. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1992. 61 s. ISBN 8020402241. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč : (výbor textů). Edited by Jan Sokol. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1999. 154 s. ISBN 8086005763. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda I : nárys filosofické hermeneutiky. Translated by David Mik. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010. 415 s. ISBN 9788087256046. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda II : dodatky, rejstříky. Translated by David Mik. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2011. 471 s. ISBN 9788087256442. info
 • NUSSBAUM, Martha Craven. Křehkost dobra : náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2003. 839 s. ISBN 8072980890. info
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Esej, ústní rozprava. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DISM003