KSCB059 Vybrané kapitoly z moderních čínských dějin I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.51
Předpoklady
KSCA028 Dějiny moderní Číny
KSCA028
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/25, pouze zareg.: 2/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Od konce 18. století procházela Čína bouřlivým obdobím, během kterého hledala své budoucí politické a ideologické směřování. Mnoho z těchto vnitřních problémů bylo silně reflektováno západními velmocemi. Kurz má dva hlavní cíle. Prvním je studenty seznámit předními osobnostmi čínské politiky, kteří se zcela zásadně podíleli na formování státní politiky, ideologie a tím i dějinného vývoje. Zároveň bude věnována pozornost, jak západní velmoci vnímaly, a tudíž i jednaly s Čínou. Během kurzu bude detailněji představen osobní život Sunjatsena, Čankajška, Mao Zedonga a Deng Xiaopinga, ale i dalších klíčových osob, které často zůstávají za těmito muži ve stínu. Jako např. Madame Sunjatsen, Madame Čankajšek, Madam Mao, Zhou Enlai, Zhu De, Hua Guofeng, Hu Yaobang, Zhao Ziyang, Chiang Ching-kuo Druhým cílem je práce s primárními prameny, které doplní mozaiku poznání, vykreslí v živějších barvách historické pozadí vývoje Číny a napomůžou lepšímu porozumění dějinných událostí. Kurz navazuje na základní znalosti z Dějin Číny II. a prohlubuje probíranou látku.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Zasadit mezníky čínských dějin do celosvětového dějinného rámce - na základě nabytých znalostí interpretovat události v širším společenském a politickém kontextu - Zhodnotit dějinný vývoj sociálních a politických vazeb Západu a Číny s dopadem na běžného občana - popsat životní cestu a politickou kariéru Sunjatsena, Čankajška, Mao Zedonga a Deng Xiaopinga - Porozumění klíčových termínů jako např.: pingpongová diplomacie, Politika „Jedné Číny“, Šanghajské komuniké, Krize v Taiwanské úžině, Pandí diplomacie, Politika otevřených dveří, Projekt 596 atd. -interpretovat primárními prameny s ohledem na dobové poznání ismu
Osnova
  • 1.Čína a Evropa v 18. století a přelomové 19. století očima evropského tisku a) Úvod b) Jak mise Macartney změnila svět? c) Politika otevřených dveří d) Taipinské a Boxerské povstání jako symbol změny čínské společnosti 2. Čína přelomu staletí a zahraniční vztahy a) Čínské diaspory v zahraničí b) Zahraniční koncese a pronikání do čínského vnitrozemí c) Zahraniční spolupráce a nepřátelství d) Vědecký rasismus 3. Sunjatsen a) Rodina b) Filozofie c) Vliv d) Odkaz 4. Čínská republika a) První léta a WWI b) Čínská republika na mezinárodním poli c) Čína a Československo c) KMT a/ v. KSČ d) Zhu De 5. Čankajšek a) Rodina b) Ideologie c) Politický souboj d) Čína po vedením Čankajška a jeho ženy 6. Mao Zedong a) Rodina, dětství a dospívání b) Vzestup c) Ideologie v průběhu let d) Kult osobnosti e) Odkaz 7 . Nacionalistická Čína a) Ideologie a politika b) Kultura a zahraniční vliv c) Ekonomika d) Společnost e) WWII f) poválečné roky 8. Čankajšek a Taiwan očima západu a) Exodus b) Vojenská spolupráce mezi USA a TW c) Další zahraniční vztahy d) Ztráta křesla v OSN e) Chiang Ching-Kuo 9. ČLR a Studená válka a) Hon za jadernou bombou b) Zhou Enlai c) Socialistická spolupráce d) Pingpongová diplomacie e) Hua Guofeng 10. Ženy ve stínu, které formovaly Čínu a) Madame Sunjatsen b) Madame Čankajšek c) Madam Mao d) Percepce Číny a Číňanů ve filmu 11. Deng Xiaoping a) Rodina b) Boj o přežití c) Ideologie d) II. politika otevřených dveří e) Návštěva v U.S.A. 12. Zlomový rok 1989 a) Dobová situace a nálada ve společnosti b) Hu Yaobang a Zhao Ziyang b)Tiananmen a jeho představitelé d) Reakce světa e) Konec Studené války
Literatura
    doporučená literatura
  • • FENBY, Jonathan. Chiang Kai-shek: China's generalissimo and the nation he lost. New York : Carroll & Graf, 2004. Nebo TAYLOR, Jay. The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China, Belknap Press, 2011.
  • CHANG, Yong a Jon HALLIDAY. Mao : příběh, který možná neznáte. Translated by Michaela Ponocná. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2006. 719 s. ISBN 8073062720. info
  • SKŘIVAN, Aleš. Teng Siao-pching : první muž Říše středu. Vyd. 1. Praha: Epocha, 1996. 89 s. ISBN 8090212913. info
  • FASS, Josef. Sunjatsen. 1. vyd. Praha: Orbis, 1966. 212 s. URL info
Výukové metody
Seminář/diskuze
Metody hodnocení
50% Aktivita v hodině: Jelikož kurz se silně opírá o větší množství primárních pramenů čínské (obvykle v anglickém překladu) i zahraniční provenience, bude od studenta vyžadována příprava zadaných textů. Na hodinách budeme nad texty diskutovat a zasazovat je do dobového rámce na základě získaných historických znalostí. Je tedy nezbytná intenzivní domácí příprava. Pokud v průběhu semestru se ukáže, že student daný text nečetl, nebude po třetím přistižení kurz úspěšně absolvovat. 50% Semestrální práce: Analýza primárního pramene/ů – dobového materiálu (návrh musí být schválen vyučujícím) Student si zvolí dobový text na základě okruhů a vypracuje analýzu dobového materiálu dle následujících instrukcí: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/Howtoanalyzeanhistoricaldocument.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/KSCB059